Fleire vil kjøpe Senja Rutebilbygget

Av | 3. oktober 2019

Arkivbilde av et «Senja Rutebilbygget» i Vangsvik

Kommunestyret vedtok i møte 24.09 å gå videre med å vurdere salg av heile eller dela av det tidligare Senja Rutebilbygget i Vangsvik. De tidligare planan om å bygge det om og ta det i bruk til bl.a. omsorgsboliga viste seg å bli for dyrt, så de planan e skrinlagt. (Se tidligare sak om det)
I brev til de to beste budene som foreligg fra hhv Mads Andreassen og Trond Dalgård, skriv rådmannen at  kommunestyret ønske ei avklaring på om man kan komme fram til en avtale der bygget/dela av bygget seksjoneres ogkhver seksjon selges til de to tilbyderne.
Dersom dette kan være en aktuell løsning, tas det opp forhandling med de to tilbyderne, skriv rådmannen.
Han takke forøvrig for interessen og bud som ble gitt fra samtlige tilbydere.