Månedlige arkiver: januar 2019

Vil ikkje lenger brøyte private veia

Av | 31. januar 2019

I Tranøy kommunestyres vedtak angående budsjett og økonomiplan for 2019, blei det vedtatt å fortsette med å avvikle brøyting av private veia. De private veian som e i faresonen no, e flg.: -Øvre Vangsvik -Brennlia -Valvågveien 230 – 238 (Lanes) -Skatvikveien 36 -232 (Myklenes) -Skatvikveien 704- 710 -Skrolsvikveien 768- 776 (Østre Å) I brev til… Les mer »

Frost

Av | 31. januar 2019

I formiddag låg det frostrøyk ut av Vassvika og Gjøvika. I nordre dela av kommunen va han nede i minus 20 grader. Alt det e kaldt og frostrøyk på Tranøybotn på denne tida, e ikkje heilt uvanlig. For endel år tilbake va det ofte godt torskefiske med garn i området. Då kunne det være så… Les mer »

BLI MED TIL FINLAND i APRIL!

Av | 30. januar 2019

Pressemelding: Midt-Troms Museum vil gjerne se at flere ungdom bli involvert i museets videre drift og arbeid. Derfor er MTM blitt med i et pilotprosjekt «1 – 2 – 3 TRADE» sammen med ungdomsorganisasjoner/museer i Sverige, Finland og Russland. Det er dermed mulig for 8 ungdommer fra Midt-Troms å reise til Finland i april. Alle… Les mer »

Årsmøte 2

Av | 30. januar 2019

– Jeg innkaller med dette til åsmøte i Tranøy Kystlag fredag den 29. mars kl 18:00 på møterommet ved Stonglandet sykehjem. En endelig innkalling vil komme når jeg har klar alle dokumenter som skal ligge ved innkalligen. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest en uke før møtet. Saker som ønskes… Les mer »

Elgpåkjørsel

Av | 28. januar 2019

En elgkalv blei påkjørt rett nord for Jøvika i formiddag. Etter ka vi erfare va kalven i live etter påkjørselen, og bilen som kjørte på kalven stod parkert på en busslomme. Etter ka vi videre erfare, har Ettersøksringen tatt seg av saka. Det medførte at kalven blei avliva.

Integreringsbutikk

Av | 26. januar 2019

Jokerbutikken på Stonglandseidet e i forhold til antall medarbeidera en svært så viktig «integreringsarbeidsplass». Ser vi bort fra eieran, e halvparten av staben på ti persona innvandrera. – Vi har ansatte fra Syria, Iran og Tyrkia,- og alle gjør en flott jobb, sei han Jostein Edvardsen. Nokken jobbe heiltid, mens andre jobbe etter skoletid og… Les mer »