Årsmøte 2

Av | 30. januar 2019

– Jeg innkaller med dette til åsmøte i Tranøy Kystlag fredag den 29. mars kl 18:00 på møterommet ved Stonglandet sykehjem. En endelig innkalling vil komme når jeg har klar alle dokumenter som skal ligge ved innkalligen.
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest en uke før møtet. Saker som ønskes tatt opp kan sendes på mail til styreleder Arvid Mollan, mail adr. armol@trollnet.no eller pr brev til min adresse.

Foreløpig saksliste årsmøte 29.03.2019:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Styrets beretning – Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Arbeidsplan for 2019
7. Valg av nytt styre og valgkomite.
8. Valg av revisor som ikke er styremedlem