Nokken bilda fra dagen derpå

Av | 2. februar 2024

Felles skjebne

19 fleire bilda dersom du klikker videre

Han Torkel i Senja Skogsdrift rydde vegen i Langbakkan, på nordsia Lanesåsen

Meir enn nok å gjøre for Arva

Avslitte høgspentkabla

Meir enn ti telefon/fiber-, gatelys- og strømstolpa e knekt som fyrstikke

Men lysan virke..

Veglys på bakkenivå

Sammensurium

Sperring av gangveg

Linjer lagt på bakken

Bilhenger på avveier, ikkje engang spor i snyen etter den

Takplater på skogen

Korthenta vedhogst for han Einar

Litt kaos her

Huset hans Jan Erik i Tømmervegen har fått hard medfart

Men ingen vindu blei truffen

Takplater i vinden, tvers over Eidet, reise på fleire hundre meter

Rasert gjerde på den gamle kirkegården

«Monument» va takplater på kirkegården

Mykkje som må ordnes her

En tanke om “Nokken bilda fra dagen derpå

  1. Tom Benjaminsen

    I går kveld observerte jeg lys (under snøen) i en av de knekte veilys-stolpene mellom Eidekrysset og Joker. Alle ledningene lå nede, inkludert over gangveien opp til Helsesenterveien, så noe(n) må ha vært strømførende. Arva er varslet. De skulle varsle kommunen som eier, men alle bør være forsiktig å holde seg unna kabler som er nede.

Det er stengt for kommentarer.