Turistkart som ikkje stemme med terrenget

Av | 29. mai 2020

Finn et par feil. Utsnitt av det mildt sagt ukorrekte kartet som tilbys reisende på Senja i disse dager.

– Vi har laget et kart over de fine og dyktige bedriftene våre sammen med flinke folk i Folkebladet så det blir enklere og oversiktlig å finne frem i regionen!
Sitatet e henta fra markedsføringa av et oversiktskart over Senja som publiseres i disse dager.
Kor flink folkan e som står bak utforminga skal vi ikkje kommentere, men det e nok vel femti år sia politiske parti i daværende Tranøy slutta å ta med veg rundt Stongodden i partiprogrammet sitt. Den blei ikkje bygd. Det skjedde stort sett samtidig som vegen fra Eidet til Hofsøy blei bygd.
Det e som sagt ei stund sia.

No kan du besøke folk på sjukeheimen igjen

Av | 28. mai 2020

Melding fra Senja kommune:

Nye anbefalinger for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Regjeringa har oppheva besøksforbud på sykehjem og andre helseinstitusjoner. Våre sykehjem og andre helseinstitusjoner vil i tiden fremover gjøre nødvendige tilpasninger til de nye anbefalingene for besøk. Alle besøk skal fortsatt meldes i forkant.

Helsemyndighetene vurderer det som trygt og forsvarlig å i større grad åpne for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det skal legges til rette for at pasienter og beboere kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig.

Helse- og omsorgsinstitusjoner i Senja kommune har allerede et tilrettelagt tilbud for besøk, og hver enkelt institusjon/avdeling vil i tiden fremover gjøre lokale tilpasninger.

Pårørende skal fortsatt melde om besøket i forkant. Det gjelder også når man skal møte beboere utenfor. Både besøk ute og inne skal føres i besøksprotokoll. 

De viktigste endringene for besøk er:

  • Besøk til beboere er ikke lenger oppfattet som et unntak fra et besøksforbud.
  • Beboere kan ta imot besøk på eget rom.
  • Hvis beboere ikke har eget rom må besøk foregå i besøksrom.
  • Beboere kan ta imot gaver.
  • Besøkende kan ha med mat, men kan ikke benytte institusjonens kjøkken.
  • Det er laget anbefalinger for når besøkende med luftveissymptomer unntaksvis kan komme på besøk.

For alle besøk gjelder generelle krav til smittevern. Det innebærer god håndhygiene, å holde avstand på minst en meter fra hverandre. Og å holde seg hjemme hvis man er syk.

Mer informasjon

Besøk følger det enkelte sykehjem/helseinstitusjons rutiner for praktisk gjennomføring. Det betyr at pårørende vil få informasjon om besøk når det gjøres avtale på forhånd, og ved ankomst.

Fullt belegg på Tranøy Slipp

Av | 28. mai 2020

Ei god blanding av oppdrettsbåta og fiskebåta, og Tranøy Kystlags sin båt Senjapynt midt i bildet.

Tilsammen sju fartøy av forskjellig slag sto på land eller låg ved kai ved Tranøy Slipp AS idag.
– Det e akkurat passelig med arbeid fram til ferien, sei daglig leder Charles Olsen.
Han regne med å få tømt kai og slipp før ferien, og etterpå ligg det fleire oppdrag klar.

Shortsvér i går, – og til helga

Av | 28. mai 2020

Sommarn e på tur!

Som et av de første sommartegnan iår observerte vi igår at iallefall én av mannskapet på renovasjonsbilen på Sør-Senja hadde trukke i shorts. Men han hadde beholdt strikkahuva for sikkerheits skyld.
Idag e det ikkje shortsvér, men det kjem tilbakers til helga.

Siste reis for vasstung Svanemadrass

Av | 25. mai 2020

Det måtte traktor til for å sende Svanemadrassen på sin siste reis. Han Kjell Johansen og han Einar Rochmann tok seg av det.

Endel har nok fulgt med Svanemadrassen sin ferd i det siste, madrassen som en eller anna i storsinn hadde skjenka som kunstintallasjon midt i bygda. Etter først å ha «pynta opp» framfor konteineran, hamna hamna den på havet. Så fulgte den vér og vind etpar daga før den hamna i fjæra i Haparandastøa.
Sjøl om det va en Svanemadrass, flaut den ikkje akkurat som ei svane. Den va såpass vasstung at det måtte traktor til for å få den opp på miljøstasjonen idag. Det tok han Kjell Johansen og han Einar Rochmann seg av. Nokken andre tok med seg mikrobølgeomn, kjøkkenmaskin, varmeovn og diverse anna som va slengt ifra seg.
Vi oppfordre folk til ikkje å benytte seg av det arealet som no e blitt ledig rundt konteineran. Dersom nokken ikkje e istand til å lese før dem kaste ifra seg, anbefale vi at der søkes hjelp hos nokken lesekyndige.

For å dokumentere madrassen sitt liv de siste vekken, og for å gni litt inn i tilfelle madrass-eiarn skulle ha etpar millineter dårlig samvittighet, bringe vi nokken bilda fra slutten av dens liv.

Svanemadrassen dagen etter at den blei dumpa. Det va en medium dobbelmadrass, så det kan hende at den representerte minna som va tung å bære, og derfor måtte fort ut av huset natta etter 17. mai.

Svanemadrassen e havna på havet. I begynnelsen flaut den lett, men inntok fort såpass mykkje sjyvatn at det ikkje va gjort for én mann å handtere den.

Den store ryddedagen

Av | 25. mai 2020

Lang kø med avfall idag. Dersom du blir for sein, e stasjonen på Eidet åpen igjen om fjorten daga.

Lenge før åpningstida klokka 15.00 va det kø ved miljøstasjonen på Stonglandseidet. Og trafikken vil nok vedvare til mottaket stenge kl 18.00.
Typen avfall som tas imot e utvida, men endel nye ting må du betale nokken krone for å bli kvitt. F.eks. bildekk på felg.

Tranøydag i år, ikkje daga

Av | 25. mai 2020

Kirka og gårdstunet på Tranøy sett fra lufta. Dronefoto: Helge N Nilssen

Det har vore litt usikkerheit angående arrangering av de årlige Tranøydagan iår.
– På grunn av situasjonen vi er i, har mye vært satt på vent.
En Tranøydag blir det. Vi prøver å få til en trivelig søndag på øya, hvor små og store kan kose seg.
Opplysninger ang. program kommer etter 3.juni, står det i ei melding fra Tranøy kirkeforening.