På husjakt til sine ansatte

Av | 17. mars 2019

Margareth Edvardsen (til venstre) e på husjakt til sine nyansatte medarbeidera Hanin og Nader.

– Vi har akkurat klart å overtalt Nader og Hanin til å bli her i bygda, – dem skulle egentlig fløtte til Stavanger i juli, sei ho Margareth Edvardsen på Joker.
Ekteparet kom fra Syria som flyktninga for endel år sia, men endra planen etter at begge no e ansatt i 100% fast stilling på nærbutikken på Stonglandseidet.

Men ho Margareth e usikker på om ho klare å beholde dem.
Dem har to unga, og treng større plass for å trives enn den rekkehusleiligheita dem har bodd i sia dem kom til bygda.

– Det e utrulig viktig at vi behold sambygdinga som denne familien. Dem e trivelige folk, flotte medarbeidera, og har unga i både skole og barnehage, sei ho Margareth.

Ho har lenge prøvd å finne større boliga til fleire ansatte på butikken.
– Vi ser det de gongan vi har lyst ut stillinge i butikken, – alle søkera som kjem langveis fra spør om bolig. Når dem ikkje finn egna bolig så velge dem å ikkje komme, sei ho Margareth.

Det står mange ledige hus på Sør-Senja.
– No håpe eg det finnes folk som vil åpne opp husan sine, sånn at vi klare å beholde dyktige ansatte, avslutte ho Margareth med.

Pengedryss fra Utviklingsfondet

Av | 16. mars 2019

Arkivfoto, Norwegian Wild, ex Tranøybotn Camping

Variert støtte til varierte tiltak, vi klippe rett fra protokollen:

Styret for utviklingsfondet har i møte 11.2.2019 fattet følgende vedtak i
sak 1/19.
TRANØY KOMMUNES UTVIKLINGSFOND 2019

Styret for utviklingsfondet i Tranøy kommune gjør følgende tildelinger fra kommunalt utviklingsfond:

1. Frovågbrygga AS gis tilskudd på kr 100 000,- til forskjønning av uteområdet, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

2. Frovågbrygga AS gis tilskudd på kr 50 000,- til egen markedsføringsportal, logo og hjemmeside for Senja Fjordhotell, med direktebooking, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

3. Be Senja AS innvilges tilskudd stort kr. 52.000,- i støtte til investering i inventar til nybygg, samt ventilasjonsanlegg og div. til produksjon samt reise til mentor, jf. søknad.
Votering: enstemmig

4. Skrolsvik bygdelag v/ Eilif Pedersen gis tilskudd på kr. 100 000,- til investering i flytebrygger Skrolsvik havn jf. søknad.
Det stilles som vilkår at noen av båtplassene forbeholdes lokalt næringsliv.
Votering: enstemmig

5. Norwegian Wild AS (red.: ex Tranøyborn Camping) innvilges et tilskudd stort kr. 22.500,- i støtte til kjøp av tjenester til utvikling av orretningskonsept (red.: kan dette være en skrivefeil i den kommunale møteprotokoll, – og at det skal stå forretningskonsept) , jf. søknad.
Votering: enstemmig

6. Solli Trappefabrikk AS innvilges tilskudd på kr 50 000,- til investering i utstillingsmodeller, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

7. Frovåg Maskin AS innvilges tilskudd på kr 100 000,- til investering i gravemaskin, tipp- bil/brøytebil, verktøy mm jf. søknad.
Votering: enstemmig

8. Senja Moments SA (red.: nye forpaktere på Tranøya) innvilges tilskudd på kr.100.000,- i støtte til investering i vannrenseanlegg og godkjent kjøkken på Tranøya, jf. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

9. Senja Opplevelser AS (red.: fiskerturisme mm Valvåg)  gis SA innvilges tilskudd på kr.100.000,- i støtte til investering i hytte nr. 3, jfr. søknad.
Votering: enstemmig

10. Søknad fra Norsk Landbruksrådgivning datert 9.10.19 om kr 20 500,- i støtte for å kunne bidra med å styrke og skape aktivitet for Landbruksnæringa i Tranøy kommune for 2019 avslås med begrunnelse om at det ikke kan gis støtte til drift, jf. søknad. Vedtaket kan ikke påklages.
Votering: enstemmig

11. Film Camp AS innvilges tilskudd på kr. 12.000,- i grunnfinansiering i 2018, jfr. søknad.
Votering: enstemmig

12. Visit Senja Region innvilges tilskudd på inntil kr. 34 010,- forprosjekt Senja regionen som bærekraftig reisemål samt reisemålsutvikling, jfr. søknad.
Votering: enstemmig

13. Tranøy kommune dekker halvparten av kostnadene til Harstad kommune i forbindelse med utredning fra Transportutvikling AS av trafikkgrunnlag for ny helårlig fergeforbindelse mellom Skrolsvik og Bjarkøy med et beløp på inntil kr 60 000,-, jf. vedlagt e-post.
Votering: enstemmig

14. SAZZA SA innvilges tilskudd på kr.112.125,- i støtte til investering i gjerde, porter og flaggstang, jfr. søknad.
Votering: enstemmig med 4 stemmer

Tjelden e ankommen!

Av | 12. mars 2019

Tjelden ankom idag 12/3 2019 kl 10.01.43. Foto: Hugo Løhre

Idag 12/3 2019 kl 10.01.43 tok han Hugo Løhre (kem ellers ?) dette bildet av en nyss ankommen tjeld i Stangnesfjæra. Og det tilogmed på datoen for tjeldens dag på Færøyene, skriv han.
Litt optimistisk legg han til at våren herved e kommen…

Snart slutt på fasttelefon (og internett over ADSL)

Av | 11. mars 2019

«Dødslista» over telefonsentralan i Tranøy. 100 år med kopparlinje e snart historie.

Telenor Norge har ved sin moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i brevs form til Tranøy informert om at de telefonsentralan som fortsatt e i drift i kommunen no bir lagt ned. Dermed e det slutt på fasttelefonlinje. Vi kjenne til at endel fortsatt har beholdt fasttelefon pga dårlig mobildekning, mens andre fortsatt bruke kopparlinja inn til huset til Internett. Dem må no omstille seg. Les videre

Få gårda igjen, – men stor aktivitet

Av | 11. mars 2019

Det går fortar rundt i slåtta idag enn i gamle daga, då gresset måtte hesjes og tørkes før det kunne kjøres i hus. Bildet e ifrå slåttemarka på Å i fjor

Antall gårdsbruk i Tranøy har gått ned sakte men sikkert de siste tiåran. Men ser vi på antallet som får støtte gjennom landbruksavtalen, e faktisk antallet gått litegrann opp de siste åran.
Idag e det tolv bruk som får produksjonstilskudd, samt tilskudd til ferie- og fritidsavløysing.

Det minste bruket får ei overføring på 30.000 kr, mens bruket med største utbetalte beløp får ei utbetaling på 859.000 kr.
Samla overføring til landbruket i Tranøy utgjør litt over fem million krone.

Men det e ikkje berre landbruket som får glede av offentlige midla. Utviklingsfondet i Tranøy fordele rundhanda støtte til bedrifte og organisasjona.
Det får vi ta i neste runde.