Får utvide fra 5030 til 7560 tonn på Lekangsund II

Av | 13. desember 2018

Salmar Farming AS har fått tilatelse fra Fylkesmannen i Troms til å utvide produksjonen ved lokaliteten Lekangsund II fra 5030 til 7560 tonn MTB (MTB = maksimal tillatt biomasse).
Salmar Farming AS e største oppdrettsaktør i Tranøy, og selskapet e registrert på Frøya i Trøndelag.
I forbindelse med den offentlige høringa kom det merknada fra Naturvernforbundet i Troms og Senja, og Tranøy kommune konkluderte etter det i sin uttalelse med at dem meinte det burde stilles krav om ny konsekvensutredning i forbindelse med utvidelsen.
Fylkesmannen meine imidlertid at undersøkelsa vise god miljøtilstand, sjøl om det e påvist nedfall av organisk nedfall på botnen ved og rundt anlegget.
Fra fleire hold (fiskera og fritidsfiskera) e det tidligar kommet krass kritikk mot påvirkninga av miljøet, og det påstås at tidligare gode tradisjonelle fiskeplassa i nærheit av anlegget idag e tomt for villfisk.

Språkrådet ikkje enig i alle nye vegnamn i Tranøy

Av | 10. desember 2018

I forbindelse med kommunesammenslåinga på Senja, må de impliserte kommunen skifte ut endel sammenfallende vegnamn.
I Tranøy va det fire vegnamn som sto for fall, nemlig Ringveien, Hamneveien, Skolevegen og Larsebakken.

Til Ringveien i Skrolsvik va det kommen inn to forslag, Vasskråa og Stokmovegen. Språkrådet har ingen merknader til Vasskråa, men meine at det andre forlaget bør skrives Stokkmoveien i hht rettskriving.

Hamneveien i Vangsvik e foreslått endra til Bergnakken, og det har dem ingen merknada til. Les videre

Hjorden e samla

Av | 10. desember 2018

De to siste inn i varmen. Foto: Oddvar M V

I går på andre søndag i advent kom endelig de to siste sauan hannes Oddvar Vasshaug på Å heim. Han har leita etter dem lenge, men dem hadde sålangt klart å holde seg unna sivilisasjonen. Han Oddvar skriv på FB at han Trym Eskild fant dem høgt oppe i Åkollen, et stykkje innfør Ramnberget ved Finnelva.
– Med god hjelp fra han og han Tormod fikk vi dem heim, skriv han.
Dem hadde klart seg fint, – men så hade dem no god ullbekledning.

Elgpåkjørselssesongen igang igjen

Av | 8. desember 2018

Anders Iversen og Per Midtgård kunne konstantere at det gikk bra med elgen denne gongen. Mykkje sny i løpet av natt til fredag gjorde jobben litt strevsom, men spôrsny e grei å ha

Igår va Ettersøksringen og sjekke ut en elgkalv som va påkjørt ved Storvatnet. I følge han Per Midtgård hadde dem vore i kontakt med den fleire gonga i løpet av gårdagen, – og alt såg bra ut.

Så det gikk bra denne gongen med alle parta i sammenstøtet.

Lyskunst på himmelen

Av | 8. desember 2018

Lyskunst på himmelen i vest, – kondensstripe fra to raketta skutt opp fra Oksebåsen på Andøya. Foto: Sissel Thomassen/FB

Et lysfenomen på himmelene i retning vest førte til stor oppmerksomheit i morrest.
Det mangla ikkje på forslag. Men etter å ha sjekka oppskytingplanan til Andøy Spacesenter, e det snakk om oppskyting av to raketta som skapte lysfenomenet.
Vekslanes vindretninge oppe i høyden har laga alle krussedullan på kondensstripen.

Skulle nokken være i tvil, e det berre å sjekke denne videoen som ho Tone Johnsen har lagt ut:
https://www.facebook.com/tone.johnsen/videos/10217186415829839/

Treng du meir informasjon om målet med oppskytinga?
Sjekk https://www.nrk.no/nordland/rakettoppskyting-i-dag_-skal-finne-ut-hvorfor-jorda-lekker-oksygen-ut-i-verdensrommet-1.14325795

Nymånen tentes i søraust, då skal véret komme der ifrå

Av | 7. desember 2018

I følge ho Torgunn Løhre tentes nymånen no i søraust. Og då skal i følge ho vinden og véret komme fra samme retning i tida som kjem. På denne tida av året betyr det oppholdsvér og under null grader.
For dem som trur at sånne gamle almanakktegn e berre tull, – og at det e ingen grunn til å høre på ho Torgunn, vise vi til ovenstående skjermbilde fra Meteorologisk Institutt.