Senjehesten til salgs

Av | 24. november 2021

«Enhetsbygget» i Senjehesten, sterkt prega av vér og vind. Foto: Midt-Troms Eiendom AS/finn.no

Vi har tidligare nevnt at Senjehesten, det meste av området til tidligare Skrolsvik fort, var vedtatt tvangssolgt. Fortet blei anlagt av de tyske okkupasjonsmaktene i 1941.
No e salgsannonsen på plass på finn.no med en prislapp på 3,5 mill kroner.

Som det framgår av den, e eiendommen på 161 mål, med en rekke bygninge av tildels varierende karakter og tilstand.

Etter at fortet blei nedlagt i 1989, overtok kommunen området. Det blei prøvd drevet endel år i kommunal regi som overnattings/turiststed, inntil det blei solgt til PEOL AS.
Dem dreiv anlegget endel år, men det har vore stillstand og forfall på området lenge no.

I salgsannonsen står flg.: Les videre

Økende smitte, – kommunestyremøtet i morra avlyses

Av | 24. november 2021

Møtet i Senja kommunestyre i morra, 25.11.21 e avlyst.
I følge melding fra kommunen skyldes avlysinga  nye korona-anbefalinge som innføres i Troms og Finnmark i dag 24. november.

Her e bakgrunnen for avlysinga:

Status smitte i senja kommune
24.11.21
Smittesituasjonen i Troms og Finnmark har nå over flere uker vært økende. Dette har medført økning av innleggelser i spesialisthelsetjenesten, noe som har gjort at situasjonen i sykehusene nå er svært krevende. Det er stabilt rundt 20-25 personer innlagt på UNN med covid-19 i smitteførende fase. I tillegg er det mange innlagte på grunn av covid-19 som ikke lenger er isolert. Det totale antallet pasienter med covid-19 på UNN er derfor mye større. Dette medfører igjen at andre sykdommer og tilstander blir stående ubehandlet. Vi må få understreke at vaksinering for covid-19 klart reduserer faren for alvorlig sykdom og innleggelse på UNN. Flertallet av innlagte er uvaksinerte, og gjennomsnittsalderen er rundt 47. Blant vaksinerte er gjennomsnittsalderen 75, altså en klar forskjell. Har du ikke tatt vaksinen, anmoder vi på det sterkeste å ta den! Dette for å både beskytte deg selv, og for å ta et samfunnsansvar.
I Senja kommune er det ca. 20 bekreftet nye smittede per uke. Det betyr at aktuell smittesituasjon i kommunen er stabil men usikker. Vi må forvente økt smitte dersom vi ikke nå gjør noen grep for å redusere risikoen.
I sykehjem og hjemmetjeneste er det allerede innført tiltak for å redusere risiko for covid-19 sykdom hos de mest sårbare. Det er innført bruk av munnbind for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste samt besøkende våre institusjoner. I tillegg er vi kommet godt i gang med vaksinering av alle over 65 år.
I tiden fremover anbefales følgende for befolkningen i Senja kommune:
• Fokus på å holde god håndhygiene (sprite hender, god håndvask)
• Bruk munnbind når du er på offentlig sted eller reiser kollektivt der du ikke kan holde 1 meter avstand. (Anbefalingen gjelder alle over 12 år)
• HOLD DEG HJEMME HVIS DU ER SYK! (hoste, feber, vondt i halsen) Og ha lav terskel for å teste deg med hurtigtest/selvtest.
Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med smittesporingsteamet på 77 88 33 33 for å avtale bekreftende PCR test (prøve som sendes inn til UNN). Er du positiv, husk å isolere deg hjemme og gi beskjed til dine nærkontakter om å kjenne etter symptomer og teste seg. Hurtigtester deles ut gratis til alle med symptomer eller som er nærkontakter, på teststasjonen fra kl 12- 15 alle hverdager.

Ingen nedlegging av sjukeheima

Av | 23. november 2021

I et intervju i Folkebladet slår ordførarn fast at det ikkje e fleirtall i kommunestyret for å følge rådmannens innstilling basert på en rapport fra PwC om å legge ned fleire sjukeheima i kommuen, samt utvide på Finnsnes.
Opposisjonen va tidlig ute og sa fra at dem ikkje blei å støtte forslaget, nokka tydeligvis posisjonspartian i kommunestyret no har tilkjennegitt at dem og meine.

Rådmannen anbefale tre legekontor i kommunen istedetfor dagens to

Av | 23. november 2021

Senja kommune har idag to legekontor, på Finnsnes og på Silsand.
– Legegruppa i Senja kommune mener at størrelsen på antall fastleger på legekontor har stor betydning for om kommunen er konkurransedyktige på nyrekruttering og fremtidig stabil legedekning. Legegruppa mener at fremtidig legekontor bør planlegg med inntil 8 fastlegehjemler, skriv rådmannen i ei utredning til kommunestyret.
Han forslår flg.:
– Senja kommunestyre vedtar at det skal arbeides for å få et tredje legekontor, samlokalisert med andre helsetjenester.

Han skriv videre:
– Et nytt legekontoret i Senja kommune kan samlokaliseres i et helsehus med flere helsetjenester slik DMS er i dag, men det anbefales at de ulike helsetjenestene har separate innganger og egen resepsjon og andre støttefunksjoner. (..) Det anbefales at fremtidig legekontor i Senja kommune tar høyde for inntil 8 fastlege hjemler noe som vil ivaretar et robust fagmiljø og en effektiv pasientflyt. I tillegg må det tas høyde for plass til LIS1lege, legestudent og kontorfasiliteter til avdelingsleder og ambulerende kreft og diabetessykepleier. (..) Er det ønskelig for Senja kommune og eie fremfor å leie på Troms kraft for Silsand legekontor anbefales det at det planlegges eget legekontor for denne driften. Samdriften utover 8 fastlegehjemler mener rådmannen er uhensiktsmessig i forhold til effektiv pasientflyt og optimalt fagnettverk.
Basert på erfaring fra Finnsnes legekontor med 17 fastleger anbefaler det at det i framtiden planlegges for 3 legekontor istedenfor 2 store legekontor.

I flg rådmannen omtales legekontoret på Finnsnes som «Norges største legekontor».

Flott «stemningskonsert» med Kor Flott, – med gjester

Av | 19. november 2021

Kor Flott med forsterkninger, dirigent Oscar Larsen, vi skimte såvidt solist Gudrun Falch. Foto: Silje GN

Vi lar disse to meldingene beskrive konserten som «Kor Flott» sto for i kveld:

– Kanskje den fineste STEMNINGSKONSERTEN i Stonglandet kirke gjennom 11 år? Snakke om «kor flott» det var. Fullsatt kirke. Foruten god lyd- og lys-setting var både kor og tilhørere i emosjonell «bevegelse TAKK.
Gunn L.

Kristoffer Nordby med Dumdum Boys-låten «Stjernesludd». Foto: Silje GN

– Fullsatt Stonglandet kirke på stemningskonsert med Kor Flott i kveld.
Flott musikkakkompanjement, men også noen fantastiske acapella-innslag.
Kristoffer Nordby og Gudrun Falch var fantastiske solister.
Silje.