Første møte i Senja kommunestyre idag

Av | 11. desember 2019

Det første ordinære møte i Senja kommunestyre avvikles i dag.
Sakslista e lang, og representantan har 119 side å sette seg inn i før møtet.
Ei av saken som skal opp idag, e busetting av flyktninga.
Tranøy kommunstyre vedtok 24. sept flg.:

For å kunne opprettholde en forsvarlig drift i voksenopplæringen på Stonglandseidet med de positive synergieffektene dette har for Stonglandet skole og samfunnet for øvrig, skal det bosettes 10 flyktninger årlig på Stonglandseidet/Vangsvik, 5 flyktninger hvert år/ 10 flyktninger hvert annet år i Senjahopen og 30 flyktninger årlig på Finnsnes. Voksenopplæringen skal fortsatt være lokalisert på Stonglandseidet. Buss mellom Vangsvik og Stonglandseidet skal opprettholdes.

Forslag til vedtak ved behandling av saka i Senja kommunestyre idag ser slik ut:

– Senja kommunestyre vedtar bosetting av inntil 65 flyktninger årlig i perioden 2020-2023.
– Det skal bosettes flyktninger i Finnsnes-området årlig. Det skal også bosettes flyktninger i Senjahopen og på Stonglandseidet hvert annet år. (Senjahopen i 2020).
– Senja kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidsavtalen om opplæring for flyktninger som Lenvik kommune har med Sørreisa kommune.

Bygge nytt bo- og servicebygg i Vangsvik

Av | 9. desember 2019

Sånn blir det nye bo- og servicebygget i Vangsvik. Det gråe feltet til høyre e «gammelgarasjen» i dagens rutebilbygg.

På tampen av kommunestyremøtet i forrige vekka la rådmann Alf Rørbakk fram planan om oppføring av nytt bo- og servicebygg i Vangsvik.
Som vi har omtalt før, blei ei ombygging av det eksisteranes «rutebilbygget» dyrar enn å bygge nytt. Dermed skal det rives, og erstattes av et nytt bygg.
Bygget blir i to etasja, med tre leiligheite i begge. I tillegg blir det diverse service/fellesrom, samt kontora for heimetjenesten.

Sistnevnte flytte ut av de lokalan dem har i dag, og skal «hospitere» i kommunehuset inntil nybygget e ferdig.

2500 gamle bilda tilgjengelig for alle

Av | 7. desember 2019

Bilda av litt kvert innsamla på Senja, samt nokken få fra emigrerte senjaværinga

Fleire og fleire av de langt over 10.000 gamle bildan i samlinga til Midt-Troms Museum legges no ut på Digitalt Museum, og blir dermed tilgjengelig for alle.
Mange av disse bildan e fra Senjaregionen. Som mange vil legge merke til, har de fleste av dem et filnamn som begynne på SSB. Det har dem fordi dem blei skanna av daværende Sør-Senja Bygdemuseum, som hadde et storstilt innsamlings- og digitaliseringsprogram som starta for rundt førti år sia.

Bildan fra området finn du her

 

Helikoptertur for utedo

Av | 5. desember 2019

Heliteam har akkurat fått løft på doet på Stonglandseidet, – no bær det strake vegen til Tranøybotn

I dag blei «friluftstoalettet» til inngangssporten til Ånerdalen Nasjonalpark i Tranøybotn løfta inn med helikopter. Så vidt vi forstår gjenstår no kun litt ferdigmontering før etblisementet kan taes i bruk

Senja Entreprenør AS e leverandør, han Erhard Meyer har spikra det sammen, og Biotope AS har tegna det.

Vi skreiv tidligare om produksjonen av utedoan, det finn du her

Stor rasfare og vegstenging

Av | 4. desember 2019

Fargerikt kart over senjavegan i dag

Meteorologisk institutt melde som stor snøskredfare på rødt niva, og jordskredfare på gult nivå. Det kraftige regnet har i løpet av kort tid gjort snyen i fjellan ustabil, og vegan svært glatt.

I formiddag va disse vegan stengt på Senja pga rasfare:
Fv 7864 Sifjordbotn – Finnes
Stengt på grunn av fare for ras.
Fv 862 Bergsbotnen bom – Straumsbotn
Stengt på grunn av fare for ras.
Fv 862 Mefjordbotn – Senjahopen
Stengt på grunn av fare for ras.

Her e Vegvesenet sitt kart over trafikksituasjonen på Senja

Tranøys siste kulturpris til Vikstranda sanitetsforening

Av | 4. desember 2019

Ordfører Jan Fredrik Jensen overrekke Tranøy kommunes aller siste kulturpris til Tone Edwards fra Vikstranda sanitetsforening

Tranøys kulturpris blei delt ut til Vikstranda sanitetsforening under middagen i forbindelse med kommunestyremøtet i går.
Foreninga fikk dermed æra av å være den aller siste som fikk Tranøys kulturpris.
Dem fikk prisen for fortjenestefull innsats innafor det utvida kulturbegrepet.
Tone Edwards tok imot prisen på vegne av foreninga, og fortelte at foreninga hadde som mål å være en møteplass for alle innbyggera, – ikkje berre for medlemman.
Ho nevnte spesielt foreninga sin innsats for å integrere flyktninga.
Foreninga har svært mange aktiviteta og tilbud, og ho nevnte bl.a. kvinnetreff for flyktninga, førstehjelpskurs, traumekurs, leksehjelp, barselstreff og frisør- og fotpleie.
Ho takka for prisen, og sa at det betydde masse at dem e blitt lagt merke til.