Himmelsk Quiz

Av | 12. oktober 2019

Og mens vi e inne på spesielle arrangement, på søndag blir det «Himmelsk Quiz» i kirka i Vangsvik.
Enklaste måten å forklare ka det går ut på, e å legge ut plakaten.
Det gjøres herved:

Senjamållaget med Hallgrim Berg i Botnhamn

Av | 12. oktober 2019

Flg bulletin mottatt fra Senjamållaget:

Kultur- og humorkveld i Botnhamn fredag 25. oktober

Arrangør: Senjamållaget i samarbeid med Botnhamn Bygdesamling. Tilstelninga er i bygdesamlinga sitt hus.

Innleiing: Den kjente politikaren, forfattaren, folkemusikaren og humoristen Hallgrim Berg, innleiar kulturkvelden med munnharpa og seljefløyta.

Kåseri 1: Så vil dotter hans, førsteamanuensis ved UiT Sigrun Høgetveit Berg kåsere om Tørrfiskhandelen i LoVeSe i middelalderen. Fiskeria her skapte stor rikdom, som blei henta ut av området, og innanfor kyrkja blei det så stor strid om inntektene frå Noregs rikaste prestegjeld at paven i Roma måtte gripe inn. I det seinare dobbeltmonarkiet Danmark-Noreg utgjorde fisket i LoVeSe (seinare med påskøyt av finnmarksfisket) 80 % av eksportinntektene.

Mellomspel: Steinar Nymo vil så fortelje litt om Senjamållaget si korte historia, og Kjetil Renland om sølvskatten, gulløksa og Botnhamn bygdesamling.

Kåseri 2: Etter ein kort pause vil Hallgrim Berg kåsere om «Kva er humor» med sanne soger frå si tid på Stortinget.

I fri dressur: Etter ein kopp kaffe eller så blir det «lygarkveld» med ymse bygdeskrøner servert av Hallgrim Berg og Egil Johansen.

I pausane er det sal av bøker, forfriskingar og kaffe/vafler. Siste er inkludert i inngangspengane.

Kultur-/humorkvelden startar kl 1900. Påmelding ved å sende inngangspengane, 150 kr per person, til Senjamållaget sin bankkonto 4776.18.95865 eller VIPPS-nr #529455, med namnet ditt i tekstfeltet.

Ver ute i tide: Talet på plassar er ikkje særlig stort, så vi må bruke «først-til-mølna-prinsippet». 

Men plutselig va dem der

Av | 11. oktober 2019

Y-oksen hamna på rygg i morrest. Foto: Nils Johan Nilssen

Vi skreiv igår at det gikk skralt med elgjakta hittil. Men den som e tålmodig får som regel lønn for strevet.
I morrest va det plutselig sju forskjellige dyr som ga seg til kjenne forskjellige plassa på søraustsida av Stonglandet, deriblant Y-oksen. Namnet hadde den fått på grunn av formasjonen på geviret.
Sia han va den minste oksen på strøket, sto han på lista. Og dermed gikk han over i de evige beitemarker i morrest.
Men skulle det ikkje skje store forandringe, e etter ka vi erfare jaktlaget innstilt på kun å ta ett dyr til av kvota, – og dermed bidra til å øke elgbestanden på Sør-Senja til iallfall halvparten av tidligere gylne tider.

Dårlig på elgjakta hittil

Av | 10. oktober 2019

Knelende elg på innmarka på Sronglandet for et par daga sia. Elgen like å trekke inn på innmarka og beite på gresset på denne tida av året, – enten tidlig på morran eller på kvelden. Då vandre han rundt på knean for å nå ned til gresset. For ordens skyld, disse elgan e fortsatt i live. På en avstand av 350 meter, i tusmørke, – passa det bedre med kamera enn gevær.

Det e ikkje den store uttellinga på elgjakta hittil, sjøl om den har vart i to vekke. Størst fravær av elg e det på Sør-Senja, der stort sett intet er falt sålangt. Etter ka vi erfare, diskutere fleire jaktlag å la elgen gå i fred i år, eller ta ut mindre enn tildelt kvote.

Klage på brøytetildeling anbefales avvist

Av | 8. oktober 2019

Vaar Advokat AS, ved Marianne H Dragsten og Ida Regine Myklebust har på oppdrag fra kommunen vurdert klage framsatt av Senja Skogsdrift AS på tildelinga av kommunal brøytekontrakt til Ragnar Johnsen.
Dem konkludere med at det ikkje e gjort feil som kan medføre avlyningsplikt for oppdragsgiver (kommunen), men at kontrakt skal tildeles Ragnar Johnsen, og at kommunen har plikt til å avvise Senja Skogsdrift AS.