Feira Samefolkets dag i sny og kuling

Av | 6. februar 2019

God strekk i flagget. Foto: Jann Oscar Granheim

Etter fleire vekke med austavind og tørrvér, kom vestavéret med sny på Samefolkets dag i dag.
På Sážža Senja natur- og kultursenter i Øverbotn va det stor markering i dag. Rundt 120 skoleeleva va invitert til visning av samiske gjenstanda, omvising, grillpølse og utelek.
Arrangementet va et samarbeid mellom Sážža, Midt-Troms Museum og Senja sameforening.

Konservator Håvard Haraldsønn Salen spør og forteller. Foto: Jann Oscar Granheim

Her kjem fleire bilda fra programmet tidligare idag:

Tautrekking, alltid populært! Foto: Jann Oscar Granheim

Bålkaffi for de voksne. Foto: Dag A Larsen

Fargerike og perfekt skotøy for dagens vér. Foto: Dag A Larsen

To daga igjen for innspill om «nærdemokrati» i Senja2020

Av | 5. februar 2019


Om to daga går høringsfristen ut for å komme med innspill til «Forslag til nærdemokratiske ordninger i Senja kommune».

Et eget utvalg har sett på diverse ordninge, og vi sitere:
– En av målsetningene for Senja kommune er å styrke lokaldemokratiet gjennom løsninger for å ivareta nærdemokratiet. Med dette som utgangspunkt ble det underdelprosjekt 7.1 Politisk organisering, opprettet en egen faggruppe 7.1.2 nærdemokrati. Faggruppa har jobbet frem et forslag på nærdemokratiske løsninger i den nye kommunen som nå legges ut på høring.

Høringsutkastet finn du her

Vil ikkje lenger brøyte private veia

Av | 31. januar 2019

I Tranøy kommunestyres vedtak angående budsjett og økonomiplan for 2019, blei det vedtatt å fortsette med å avvikle brøyting av private veia.
De private veian som e i faresonen no, e flg.:

-Øvre Vangsvik
-Brennlia
-Valvågveien 230 – 238 (Lanes)
-Skatvikveien 36 -232 (Myklenes)
-Skatvikveien 704- 710
-Skrolsvikveien 768- 776 (Østre Å)

I brev til samtlige berørte oppsittera, gis det no beskjed om at det vurderes å avslutte brøyting etter nåværende brøytesesongs slutt.
Det legges dog til at nokken av veian kan overtas som kommunal vei, avhengig av standard og trafikkgrunnlag.

Frost

Av | 31. januar 2019

Frostrøyk og sol utfor Vassvika i formiddag

I formiddag låg det frostrøyk ut av Vassvika og Gjøvika. I nordre dela av kommunen va han nede i minus 20 grader.
Alt det e kaldt og frostrøyk på Tranøybotn på denne tida, e ikkje heilt uvanlig. For endel år tilbake va det ofte godt torskefiske med garn i området. Då kunne det være så kaldt at man hadde en kasserolle med varmvatn på luagrsomnen som man døppa hendern med sjyvottan på i når man hadde et høve.

BLI MED TIL FINLAND i APRIL!

Av | 30. januar 2019


Pressemelding:
Midt-Troms Museum vil gjerne se at flere ungdom bli involvert i museets videre drift og arbeid. Derfor er MTM blitt med i et pilotprosjekt «1 – 2 – 3 TRADE» sammen med ungdomsorganisasjoner/museer i Sverige, Finland og Russland. Det er dermed mulig for 8 ungdommer fra Midt-Troms å reise til Finland i april. Alle utgifter blir dekket av prosjektet. Søknadsfristen er 15.februar. Les videre

Årsmøte 2

Av | 30. januar 2019

– Jeg innkaller med dette til åsmøte i Tranøy Kystlag fredag den 29. mars kl 18:00 på møterommet ved Stonglandet sykehjem. En endelig innkalling vil komme når jeg har klar alle dokumenter som skal ligge ved innkalligen.
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest en uke før møtet. Saker som ønskes tatt opp kan sendes på mail til styreleder Arvid Mollan, mail adr. armol@trollnet.no eller pr brev til min adresse.

Foreløpig saksliste årsmøte 29.03.2019:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Styrets beretning – Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Arbeidsplan for 2019
7. Valg av nytt styre og valgkomite.
8. Valg av revisor som ikke er styremedlem