– No må det ordnes parkeringsplassa på Hofsøya

Av | 17. juni 2020

Søren Kristian bor på heimgården på Hofsøya store dela av året. Så stor trafikk som iår har han aldri opplevd før. Han e glad for offentlig tilrettelegging og merking av de populære turstian fra bygda, men savne oppfølging med parkeringsplassa, samt sanitærløysinge.

Søren Kristian Hofsøy grue seg til helga. Då forvente han nytt parkeringskaos på Hofsøya. Den populære offenlige tilrettelagte og populære «Dronningruta» fra Hofsøy til Stangnes har aldri hatt så mykkje besøk som iår. Området blir tidlig snyfritt, og besøket har eksplodert. I pineshelga va det opp mot femti bila som kjempa om de få parkeringsplassan rundt Hofsøy Bygdemuseum. Gårdstun blei avsperra, slåttemark blei ulovlig tatt i bruk, og mange blei inneparkert. Det har tilogmed hendt at folk har snudd fordi det ikkje fantes fleire plassa å parkere, hverken lovlige eller ulovlige.

– Eg har kontakta kommunen, sei han Søren Kristian. Men han har ikkje fått nokka respons sålangt. Han og en nabo har områda der det e enkelt å legge til rette for parkering.
– Eg treng ikkje betaling, eg ønska berre at det skal bli ei ordning, sei han Søren.
Han meine og at det må plass toalettforhold, då presseranes behov hos mange allereia har ført til uønska aktivitet.

Fiberfolk på strøket

Av | 16. juni 2020

Mats Jakobsen tok laus fiberprosessen på Eidet idag

Idag va Mats Jakobsen sammen med tre andre fra firmaet Coitio på plass utfor Joker på Eidet som det første synlige tegnet på at Telenor meine alvor med oppstart av fiberutbygging på Sør-Senja.
Ifølge Mats e Coitio partner i prosessen, og tar seg av tilknytning, informasjon og har salgsansvar.

– Utbygginga starte no, og e ferdig før jul, bekrefte Mats.
I løpet av neste vekka skal alle kunda være kartlagt og dobbelsjekka, og etter det blir utbyggingsplanen lagt.

Han opplyse at det e funnen endel småfeil i bestillingslisten, då ikkje alle som har bestilt på Telenor sin kundetelefon e blitt oppført riktig.
– Folke må gjerne ringe meg, sei den utadvendte Trollvikingen. Han har telefon 47446613.

Dem blir å ha folk utfor butikken på Eidet idag samt fredag og lørdag. I tillegg vil dem banke på endel døre på strøket.

Kumlokkan GPS-merkes

Av | 15. juni 2020

Børge Andreassen og Rune Mattsson fra Senja kommune på kommunal kumlokk-turorientering

I gamle Tranøy kommune holdt det med en kort lokal beskrivelse av kor et kumlokk va, enten det va til kloakk eller vannledning.
Det hjelpe lite idag, dersom vakthavende som blir tilkalt til en eller anna hendelse natt til søndag normalt oppholde seg og e lommekjent en heilt anna plass i Senja.
Idag va han Børge Andreassen kjentmann, og han Rune Mattsson fikk plotta alle inn med nøyaktige GPS-data på Stonglandseidet.
Dermed skulle det bli lett å finne fram, sjøl på en snyvinter.

Godt fortøyd, men på feil plass

Av | 15. juni 2020

Det e mulg denne måsen tenkte at det va en særdeles trygg reirplass midt i en palle med kjetting nede ved bryggen på Eidet. Men det e mulig han forandra meining i dag.
Etter å ha hatt pause i helga, fortsette grusinga av fylkesvegen innover Stonglandet. Det e ikkje mange minuttan mellom kver gong en lastebil, tom eller fullasta med grus, – passere ca tre meter fra den spesielle reirplassen.

Fullt grus-kjør

Av | 12. juni 2020

Lastebila i kø med grus innover Stonglandet idag

De blinke i gule lys som i et middels diskotek innover Valvågveien idag. Lastebila kjøre i kø med grusslass, og en solid veghøvel som med den mest ambisiøse stillinga på skjæret fylle heile vegbanen patruljere området.
Den som har tenkt seg innover Stonglandet idag, må enten ha god tid eller ingenting anna å gjøre.
Eller bør egentlig aller helst la være.

En svært velkommen gruspyramide, som forhåpentlig forsvinn i i nærmaste framtid

Av | 9. juni 2020

Kontaineneren ved sida blir liten. Denne grusdungen skal fordeles langs en trengende fylkesveg innover Stonglandet.

Geir Tore H gjør seg klar til å tømme gruslasta på land i formiddag

Idag va Geir Tore H og levert en solid gruspyramide på Stonglandseidet. Den skal fordeles på en en grusveg innover Stonglandet som ikkje har opplevd såpass stor oppmerksomheit på svært mange år.
I forrige vekka blei kaiområdet i Skatvika fylt opp med en like stor grusdunge, som skal fordeles langs Skatvikveien.