Månedlige arkiver: februar 2020

Senja kommune må spare inn 46 millioner kroner

Av | 16. februar 2020

«- På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Senja kommune minst tilsvarende det som er vedtatt i økonomiplanen for 2020-2023. Totalt sett må det iverksettes innsparingstiltak på minst 46 mill kroner årlig for å få balanse i økonomien.» Slik lyder rådmannens innstilling overfor Senja formannskap under tittelen «Helhetlig… Les mer »

Usedvanlig mykkje elg langs vegan no!

Av | 14. februar 2020

-Elg rett nord for Gjøvika -Elg på veien ved Sazza i Øverbotn -Elgku med to kalver ved Vesterfjell -Elg ved Fosslundkrysset Det har ikkje mangla på advarsla på elgvarslersida på Facebook siste døgnet. I følge Solvar Nordheim i Ettersøksringen har dem rykka ut etter fem påkjørlsesmeldinge denne vekka. I to av tilfellan hadde det gått… Les mer »

Finnskarrennet vekkes til live

Av | 13. februar 2020

Finnskarrennet blei første gang arrangert i 1969, og va et populært turrenn i regi av idrettslaget STIL på Sør-Senja. Starten har alltid vore på Å. Innkomsten de første åran va på Stonglandseidet, men pga vanskelig løypeterreng mellom Vassvika og Eidet, blei innkomst etter få år lagt til Vassvika. Rennet har hatt en pause ei stund,… Les mer »

«Kulturkraft» overalt neste helg

Av | 12. februar 2020

Kulturkraft Senja blei stifta i 2019, som et «prosjekt for kulturmobilisering inkludert møtepunkt mellom politikk og kultur i Senjaregionen». Gruppa bak initiativet va ei sammensett gruppe av kulturarbeidera/-aktøra rundt i de fire eks-kommunan. Bakgrunnen for initiativet va det som etter fleire si meining va en total mangel på kultursatsing under planlegginga av den nye kommunen… Les mer »

Lågt lufttrykk, fullmåne, – stor flo

Av | 10. februar 2020

Kartverket meldte om høg flo idag pga fullmåne igår og veldig lågt lufttrykk. Meldinga va 318 cm over «sjøkartnull». «Sjøkartnull» e lågaste tenkelige vannstand. Den oppnås sjelden. Igamle daga va «langfredagsfjæra» et kjent begrep. Fra 1. januar 2000 e «sjøkartnull» lagt til lågaste astronomiske tidevann (LAT). Imorra skal det bli 1 cm lågar. Største floa… Les mer »

No kan du pante deg til millionær

Av | 8. februar 2020

No har Joker på Eidet fått en ny knapp på panteautomaten for tomgods. Når du har levert dine tomme flaske og boksa, kan du enten trykke på knappen for å en lapp som du levere i kassen og får penga utlevert, – eller du kan trykke på «Røde Kors-knappen». Då får Røde Kors pantepengan din,… Les mer »