Barkebrødstider for elgen

Av | 27. februar 2020

Typiske beitemerka etter elg. Dersom du vil gjøre den en tjeneste, så kan du sage ned endel osp, via og selje. Som takk får du god og tørr ved når du seinar kappe den opp.

Store snymengda gjør det vanskelig for elgen å finne mat. Når det blir vanskelig å grynne i djup sny for å finne skudd fra rogn, osp, vidje og selje, må han ty til bark.
Her ser vi de typiske skrapemerkan etter elgtenner.
Dem finn vi ofte tett ved veg. Elgen foretrekke brøyta veg om vinteren, som oss.