Daglige arkiver: 16. februar 2020

Senja kommune må spare inn 46 millioner kroner

Av | 16. februar 2020

«- På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Senja kommune minst tilsvarende det som er vedtatt i økonomiplanen for 2020-2023. Totalt sett må det iverksettes innsparingstiltak på minst 46 mill kroner årlig for å få balanse i økonomien.» Slik lyder rådmannens innstilling overfor Senja formannskap under tittelen «Helhetlig… Les mer »