Senja kommune må spare inn 46 millioner kroner

Av | 16. februar 2020

Senja kommune må spare inn 46 million kroner på fire år. Det starte med vel 15 million i år.

«- På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Senja kommune minst tilsvarende det som er vedtatt i økonomiplanen for 2020-2023. Totalt sett må det iverksettes innsparingstiltak på minst 46 mill kroner årlig for å få balanse i økonomien.»

Slik lyder rådmannens innstilling overfor Senja formannskap under tittelen «Helhetlig økonomisk omstilling og kulturbygging»

De fire kommunan hadde forskjellig ballast med seg inn i den nye kommunen.
Basert på SSB sine tall, viste regnskapstallan for året 2018 flg.:

Berg kommune hadde klart størst gjeld pr innbygger, Tranøy minst. Regnskapet for 2019, siste året som selstendig kommune, kan bringe andre tall for samtlige fire. (Kilde: SSB)