Usedvanlig mykkje elg langs vegan no!

Av | 14. februar 2020

-Elg rett nord for Gjøvika
-Elg på veien ved Sazza i Øverbotn
-Elgku med to kalver ved Vesterfjell
-Elg ved Fosslundkrysset
Det har ikkje mangla på advarsla på elgvarslersida på Facebook siste døgnet.
I følge Solvar Nordheim i Ettersøksringen har dem rykka ut etter fem påkjørlsesmeldinge denne vekka. I to av tilfellan hadde det gått bra med dyran, dem blei friskmeldt.
Det e ikkje meldt om personskada så vidt vi kjenne til.