Kategoriarkiv: Annonse

REGULERINGSPLAN FOR VIKA (annonse)

Av | 6. september 2019

REGULERINGSPLAN FOR VIKA Utvalg for plan, næring og drift (PND) har i møte 28.08-19 vedtatt å legge forslag til områderegulering for delområde Vika ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12 – 10 og § 12 – 11. Bakgrunnen for planforslaget er stedsanalyse for Vangsvik med tilhørende folkemøter og… Les mer »