Nye veinavn i Senja kommune (annonse)

Av | 19. februar 2021

Utvalg for samfunnsutvikling har vedtatt å be om innspill til veinavn på følgende eksisterende og nye veier:
1. Helsesenterveien på Stonglandseidet
2. Helsesenterveien på Finnsnes
3.  Adkomstvei til Kampevoll hyttefelt, Tranøybotn

På grunn av navnelikhet, må minst den ene Helsesenterveien skifte navn, men utvalget ber om innspill på begge veinavn for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag. Adkomstvei til Kampevoll hyttefelt er i dag adressert til Tranøyveien.
Forslag til nye veinavn på de tre som er nevnt her, bes sendt til post@senja.kommune.no
Frist for å sende in forslag settes til 22.03-2021.
Rådmannen