Annonser/kunngjøringer

Årsmøte i Tranøy Hagelag

Av Rigmor Sellevoll.

Vinter og snø til tross, – vår med såing av planter planlegges tidlig blandt medlemmene i Tranøy Hagelag.

Men først er det årsmøte som står på programmet.

Mandag 25 februar kl 19 er det årsmøte på «Våres kafè» på Stonglandseidet.

Ta med litt til kaffen – samt genvinst til loddsalget, så blir det en sosial stund i tillegg til de vanlige saker som behandles på årsmøte.

Både gamle og nye medlemmer ønskes velkommen i Hagelaget.

Hilsen

styre i Hagelaget.

_________________________________

Årsmøte i Stonglandet Kirkeforening.

Kl 17.00 søndag 10.februar 2019 avholdes årsmøte på Tranøy Sykehjems møterom.
Årsmøtesaker.
Ord for dagen.
Kaffekos.
Lotteri.Ta gjerne med noe til kaffen og gevinst.
Velkommen.

Styret v/leder Ann Karin Aronsen

_______________________________________________________________________


Nye veinavn i Tranøy kommune

Tranøy kommunestyre har i sak 62/18 den 18.12-18 gjort flg vedtak:

Ringvegen endrer navn til Vasskråa
Hamnveien endrer navn til Bergnakken
Skoleveien endrer navn til Hans Kr. Eriksens vei
Larsebakken endrer navn til Utsikten

Kommunestyrets vedtak er gjort med hjemmel i lov om Stadnamn §5 og forskrift om Eiendomsregistrering§ 51
Navnevalget kan ikke påklages, jfr Stadnamnlova §10 (og §5 a-d).

Skrivemåten av stedsnavn kan, i hht Lov om Stadnavn §10, påklages av offentlig organ og lokal organsisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefrist er 3 uker.

Rådmannen