Endel ståhei om fiskeriministerens etterlønn i Senja kommune

Av | 17. februar 2020

Faksimile fra dagens Aftenposten. Sivertsen har uttalt til media at han skal tilbakebetale etterlønna han har mottatt. Stastministeren uttale til Dagbladet at ho fortsatt har tillit til Sivertsen, men legg til at det «ikke var så lurt» å søke om etterlønn.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen søkte om etterlønn som ordfører i Lenvik etter at han 4. november tiltrådte som statssekretær i Fiskeridepartemetet. Saka har i det siste fått stor oppmerksomheit, bl.a. i NRK, Dagbladet og på iLaks sine nettside. I følge Dagbladet blei Søknaden om etterlønn i en og en halv måned sendt fra han 24. november 2019.
Idag e han hovedoppslag hos Aftenposten.

Saka om etterlønn for de fire tidligare ordføreran i Senja blei behandla i Senja kommunstyre 11. desember i fjor, og derifra klippe vi flg fra rådmannens innstilling i saka:

– I den nye kommuneloven § 8-6 står det følgende om ettergodtgjøring:
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Og i saksutredninga skreiv videre rådmannen flg.:
– Etter en samlet vurdering har rådmannen kommet fram til at det innstilles på at søknad fra Jan Fredrik Jenssen og Roar Åge Jakobsen imøtekommes og at det gis tre måneders ettergodtgjøring, dette i tråd med vedtatt forskrift om godgjøring og velferdsordninger.
Rådmannen innstiller på å imøtekomme søknad fra Fred Ove Flakstad og Geir-Inge Sivertsen med at det gis 1,5 måned ettergodtgjøring.
Rådmannen har i sitt budsjettforslag for Senja kommune 2020 tatt høyde for ettergodtgjøring til de fire ordførerne i tråd med søknadene.

Rådmannens innstilling (til vedtak):
1. Jan Fredrik Jenssen gis 3 måneder ettergodtgjøring etter hans funksjon som ordfører er slutt 31.12.2019
2. Fred Ove Flakstad gis 1,5 måned ettergodtgjøring etter hans funksjon som ordfører er slutt 31.12.2019
3. Roar Åge Jakobsen gis 3 måneder ettergodtgjøring etter hans funksjon som ordfører er slutt 31.12.2019
Geir-Inge Sivertsen gis 1,5 måned ettergodtgjøring etter hans funksjon som ordfører er slutt 31.12.2019