Vil ikkje lenger brøyte private veia

Av | 31. januar 2019

I Tranøy kommunestyres vedtak angående budsjett og økonomiplan for 2019, blei det vedtatt å fortsette med å avvikle brøyting av private veia.
De private veian som e i faresonen no, e flg.:

-Øvre Vangsvik
-Brennlia
-Valvågveien 230 – 238 (Lanes)
-Skatvikveien 36 -232 (Myklenes)
-Skatvikveien 704- 710
-Skrolsvikveien 768- 776 (Østre Å)

I brev til samtlige berørte oppsittera, gis det no beskjed om at det vurderes å avslutte brøyting etter nåværende brøytesesongs slutt.
Det legges dog til at nokken av veian kan overtas som kommunal vei, avhengig av standard og trafikkgrunnlag.