To daga igjen for innspill om «nærdemokrati» i Senja2020

Av | 5. februar 2019


Om to daga går høringsfristen ut for å komme med innspill til «Forslag til nærdemokratiske ordninger i Senja kommune».

Et eget utvalg har sett på diverse ordninge, og vi sitere:
– En av målsetningene for Senja kommune er å styrke lokaldemokratiet gjennom løsninger for å ivareta nærdemokratiet. Med dette som utgangspunkt ble det underdelprosjekt 7.1 Politisk organisering, opprettet en egen faggruppe 7.1.2 nærdemokrati. Faggruppa har jobbet frem et forslag på nærdemokratiske løsninger i den nye kommunen som nå legges ut på høring.

Høringsutkastet finn du her

En tanke om “To daga igjen for innspill om «nærdemokrati» i Senja2020

  1. Oddvar Nilssen

    Ser at nord-/ sør i Tranøy er litt feil i forhold til globusen!

Det er stengt for kommentarer.