Ombygging av «rutebilbygget» satt på vent

Av | 14. mai 2019

Arkivfoto av bygget til nedlagte «Senja Rutebil». Bygget har i mange år sromma åvel rutebilselskapet som andre aktiviteta, og vore et sentralt bygg midt i Vangsvik.

Det blir ingen kjapp avgjørelse i planan om å bygge om «Rutebilbygget» i Vangsvik til helsetsasjon og omsorgsleiligheite.
Administrasjonen si vurdering før siste kommunestyremøte gikk ut på at kostnada og usikkerheit knytta til ombygginga blei for høg. Som en konsekvens av det blei forslaget overfor kommunestyret at det beste var å rive bygget og bygge nytt på tomta.

Etter forslag fra Gunnar Torgersen på vegne av AP-gruppa blei det enstemmig vedtatt å utsette saka.

Vi skreiv om planan og kostnadan ved renovering og ombygging tidligare, les det her..