Daglige arkiver: 8. oktober 2019

Klage på brøytetildeling anbefales avvist

Av | 8. oktober 2019

Vaar Advokat AS, ved Marianne H Dragsten og Ida Regine Myklebust har på oppdrag fra kommunen vurdert klage framsatt av Senja Skogsdrift AS på tildelinga av kommunal brøytekontrakt til Ragnar Johnsen. Dem konkludere med at det ikkje e gjort feil som kan medføre avlyningsplikt for oppdragsgiver (kommunen), men at kontrakt skal tildeles Ragnar Johnsen, og… Les mer »