Daglige arkiver: 24. oktober 2019

Fordeling av kulturmidla

Av | 24. oktober 2019

– Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg har i møte fattet følgende vedtak i sak 8/19. SØKNAD OM KULTURMIDLER 2019 Oddvar Klausen og Kjetil Renland Innvilges økonomisk støtte på kr 5.000,-. Fresk ungdom Fresk Ungdom innvilges en økonomisk støtte på kr. 3.500,- Norges Blindeforbund Forbundet innvilges økonomisk støtte på kr. 500,- til lydavis.