Fordeling av kulturmidla

Av | 24. oktober 2019

– Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg har i møte fattet følgende vedtak i
sak 8/19.
SØKNAD OM KULTURMIDLER 2019

Oddvar Klausen og Kjetil Renland
Innvilges økonomisk støtte på kr 5.000,-.

Fresk ungdom
Fresk Ungdom innvilges en økonomisk støtte på kr. 3.500,-

Norges Blindeforbund
Forbundet innvilges økonomisk støtte på kr. 500,- til lydavis.

Tatjana og Åge Ingbert Tobiassen
Tatjana og Åge Ingbert Tobiassen innvilges prosjektstøtte på kr. 3.000,-.

Vikstranda sanitetsforening
Vikstranda sanitetsforening tildeles kr. 5.000,- i økonomisk støtte til drift av
Anna-stua.

Sazza Senja Natur og kultursenter
Sazza Senja Natur og kultursenter tildeles kr. 2.500,- i økonomisk støtte i forbindelse
med arrangementet «Samefolkets dag.

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges aktivitetsstøtte i forbindelse med stirydding ; kr. 50,- x 14 timer: kr.700,-

Vangsvik idrettslag:
Laget innvilges kr. 5.000,- i økonomisk støtte til oppkjøring av to skiløyper etter tilrådning fra Tranøy idrettsråd.

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer svømming; kr. 50,- x 75 timer:
kr. 3.750,-.

BL Varden v/Veronica Stensrud
Laget innvilges prosjektstøtte på kr. 4.000,- i forbindelse med arrangementet «Hurrafestivalen 2019.»

BL Varden
Laget innvilges kr. 5.000,- i økonomisk støtte til drift av samfunnshus.

Senjamållaget
Laget innvilges prosjektstøtte på kr. 4.000,-.

Kor Flott
Koret innvilges økonomisk støtte for aktivitetstimer; kr. 50,- x 127: kr. 6.350,-

BL Varden klubb
Klubben innvilges materiellstøtte på kr. 1.500,- og støtte til
aktivitetstimer: kr. 50,- x 45: kr. 2.260,-.

UL Fremskritt:
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus på kr. 5.000,-.
Støtte til løypekjøring innvilges med kr. 2.500,-.

Skatvik bygdelag v/Anne Grete S. Finjord:
Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-.
Støtte til gjennomførte aktivitetstimer innvilges med kr. 50,- x 70: kr. 3.500,-.

Rødsand Velforening:
Laget innvilges økonomisk støtte i henhold til nedenstående:
Støtte til aktivitetstimer: kr. 50,- x 121: kr. 6.050,-
Støtte til drift av samfunnshus på kr. 5.000,-
Støtte til oppkjøring av løyper med kr. 2.500,-

Sør Senja Mannskor
Koret innvilges støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 115: kr. 5.750,-.

Bygdelaget Samhold
Laget innvilges økonomisk støtte på kr. 5.000, til drift av samfunnshus.

Vangsvik Open v/Angelika Strobel
Prosjektstøtte på kr. 6.100,- innvilges.

Sportsklubben Saga
Klubben innvilges kr. 5.000,- til støtte for oppkjøring av løyper.

Vesterfjell og omegn idrettslag
Økonomisk støtte til 125 aktivitetstimer innvilges; kr. 50,- x 125: kr. 6.250,-.

Vaffelkoret
Økonomisk støtte til 144 timer innvilges; kr. 50,- x 144 timer: kr. 7.200,-.

Skrolsvik bygdelag
Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med k. 5.000,-

Skrolsvik bygdelag
Økonomisk støtte til drift av kapellet innvilges med kr. 5.000,-.

NFPU Senja lokallag
Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-.. Støtte til aktivitetstimer innvilges; kr. 50,- x 68,5: kr. 3.425,-.

Sør Tranøy idrettslag
Økonomisk støtte til aktivitetstimer innvilges; kr. 50,- x 278 timer: kr. 13.400,-.

Bygdelaget Solkverv
Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-.

Vesterfjell bygdelag.
Det er søkt om støtte til aktivitetstimer, 134 timer. Timene er ikke dokumentert i årsberetningen. Søknaden avslås. Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-, og materiellstøtte innvilges med kr. 1.500,-.

Senja Gospel
Økonomisk støtte til aktivitetstimer innvilges, kr. 50,- x 129 timer: kr. 6.450,-

Nord Tranøy pensjonsforening
Økonomisk støtte på kr.2.500,- innvilges.

Bygdelaget Vardheim
Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-

Senja Bueskytterklubb
Klubben innrømmes økonomisk støtte; kr. 50,- x 235 timer: kr. 11.750,-

Eventyrøya Håndballklubb
Klubben tildeles kr. 6.500,- i materiellstøtte.

Tranøy kirkeforening:
Økonomisk støtte til aktivitetstimer innvilges med kr. 50,- x 100 timer: kr. 5.000,-.

Solli Paintballklubb
Klubben tildeles økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 50 timer: kr. 2.500,-

Tranøy Ballklubb
Tranøy Ballklubb innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 156:
kr. 7.800,-.

Bygdelaget Ny Dag
Økonomisk støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-.
Støtte til oppkjøring av løyper innvilges med kr. 2.500,-

Sazza Senja Natur og kultursenter
Økonomisk støtte til aktivitetstimer innvilges; kr. 50,- x 54: kr. 2.700,-

Senja sameforening
Økonomisk arrangement støtte innvilges med kr. 2.500,-.