Daglige arkiver: 3. oktober 2019

VEDTAK REGULERINGSPLAN FOR ØVRE VANGSVIK (annonse)

Av | 3. oktober 2019

Kommunestyret i Tranøy har i møte den 24.09-19 i sak 36/19 egengodkjent reguleringsplan for Øvre Vangsvik, Plan ID1927201703, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 27.06-19 i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller… Les mer »