Søknad om skadefelling av grågås

Av | 27. mars 2022

Innmarka på Stonglandshalvøya e tidlig fri for sny, og e populært beiteområde for grågås på tur nordover om våren. I tillegg tar gåsa en god matpause der på tur sørover igjen til hausten. På bildet har gåsa fått besøk i matfatet av andre dyr.

Fra en gårdbrukar på Stonglandet har kommunen fått søknad om skadefelling av grågås.
Det skrives at det oppleves et økanes problem med grågås som beite på dyrka jord om våren og sommeren, – ei beiting som i enkelte områda føre til en avlingsreduksjon på
50-70%. Det påpeikes og at det kan føre til kvalitetssvikt på melka dersom gåsemøkk kjem med i
graset under innhøstinga.

Det er forsøkt det meste med skremsla i form av plasthauk, skremmeskudd og jaging, samt gjerde mot hekkefugla som svøm i land fra holma for å beite.

Det ønskes tillatelse til skadefelling av et begrensa antall grågås om våren i områdan
Stangnes/Ryvoll, Lekang/Bakkemo og Hofsøy.

I tillegg ønskes en henvendelse til Statsforvalter om framskynda jaktstart på seinsommarn.  Jaktperioden e så seint i august at gåsa trekke videre sørover få daga etter jaktstart.