Daglige arkiver: 5. mars 2022

Kem har tatt vegskiltan?

Av | 5. mars 2022

Fleire plassa på Sør-Senja står kun nakne jernstolpe igjen etter at nokken tydligvis har hatt bruk for vegskiltan som sto på dem. Det har gått hardt utover skilt med stedsnavn, men og et fareskilt for sau skal være borte. Fra vegmyndighetshold får vi til svar at fleire skilt e demontert og stolen.