Daglige arkiver: 27. mars 2022

Søknad om skadefelling av grågås

Av | 27. mars 2022

Fra en gårdbrukar på Stonglandet har kommunen fått søknad om skadefelling av grågås. Det skrives at det oppleves et økanes problem med grågås som beite på dyrka jord om våren og sommeren, – ei beiting som i enkelte områda føre til en avlingsreduksjon på 50-70%. Det påpeikes og at det kan føre til kvalitetssvikt på… Les mer »