Stor utbygging av ladestasjona i Senja kommune

Av | 24. mars 2022

Ved Joker på Stonglandseidet skal det etter planen komme på plass lynlader for elbil til hausten. Fleire andre plassa på Senja står og på lista for utbygging

Fra i fjor høst har Vilhelm Hoel og Knut Bringsverd Andreassen, begge oppvokst på Sør-Senja, – jobba for å få etablert infrastruktur for elbil-lading på Senja. Begge har hatt elbila i fleire år, men motivasjonen var at dem såg et klart behov for å få på plass infrastruktur som gjorde at Senja kommune kunne ta del i det grønne skiftet og få på plass lading for den store veksten av elbila. Både for fastboende og tilreisende.

No ser det ut som initiativet føre til realisering, med ladestasjona på Finnsnes, Stonglandseidet, Gryllefjord, Skaland og Botnhamn

Vi tar med Knut sin grundige «prosjektbeskrivelse» i sin heilheit her:

– Vi kontaktet Senja kommune ved ordfører Tom-Rune og vårt initiativ ble tatt godt i mot. Infrastruktur for lading av elbil er det som sakte men sikkert vil ta over for bensinpumpene rundt omkring. Senja kommune ønsker å være en pådriver i denne prosessen. Situasjonen i dag er at når man har kjørt forbi Buktamoen, så er det lite å velge mellom av lading med en viss kapasitet. All ære til Senja Fjordcamp/Senja by Heart i Torsken, Skrolsvik Kystferie og Senja Fjordhotell for de ladeløsningene som de har etablert. Disse har vært viktige for at gjester på Senja skal kunne få ladet sine biler under besøk i henholdsvis vakre Torsken, Skrolsvik og/eller Frovåg.

Oppdatering rundt etablering

Kort fortalt ønsker Senja kommune å etablere ladere på Finnsnes, Stonglandseidet, Gryllefjord, Skaland og Botnhamn. Etableringstakt henger sammen med flere faktorer, bl.a. økonomi, strømkapasitet på stedene ladere er tenkt etablert og leveringstider for ladere (post covid-19). Jeg opplever imidlertid at Senja kommune gjør absolutt alt man kan for å få dette på plass så fort som råd er.

På Finnsnes vil det etableres lynladere med opp til flere uttak. Dette er en klok tilnærming. På samme måte som at Svolvær er porten til Lofoten, er Finnsnes porten til Senja. På Stonglandseidet vil lader bli etablert i tilknytning til Joker Stonglandseidet. Jeg har hatt dialog med Margareth, og butikken er veldig positiv til en etablering av ladere på tomta til butikken. Dette er den beste plasseringen på Stonglandseidet. Det er også et svært viktig punkt at det faktisk er masse kapasitet på strømnettet, og transformator rett i nærheten av dagens bensinpumper. Det er gitt veldig klare innspill på at ladere må ha en kapasitet som gjør det attraktivt å lade der. Det betyr minimum 120 kwh – gjerne mer.

Hvorfor elbil-lading på Senja?

Nybilsalget i Norge har for lengst passert over 50% av elbiler. Nye kommunale tjenestebiler i Senja kommune er basert på hybrid teknologi (strøm + bensin). Rask lading av disse bilene vil være viktig. Boreal har vunnet anbudet på pasientreiser til og fra UNN. Anbudet ble vunnet med krav om bruk av elbil for transport. Det vil naturlig nok være ekstremt viktig at disse bilene kan ferdes rundt på Senja, og kunne lade, om det skulle være behov for det. Reiseliv vil komme til å bli stort på Senja. Begrepet «Eco friendly travelling» er noe som sprer seg over hele Europa. Mange planlegger ferien sin etter der hvor man trygt og effektivt kan lade bilen. Hytte- og fritidsboliger er viktig for Senja. Mange av eierne har elbiler pr i dag. Selv om også disse nok ofte lader ved sine bopæler, vil lynlading være viktig som et supplerende tilbud på Stonglandseidet. Næringsliv vil med stor sannsynlighet også fortløpende bytte til nullutslippskjøretøy. Spesielt etter at infrastruktur for dette er på plass. Jeg tror også mange fastboende på Senja vil komme til å bytte til elbil i tiden som kommer.

Litt om lading av elbil

Det råder mange myter om elbil. Via sosiale medier kan man f.eks. lese historier om hvordan mange tror at elbil-verdenen er. Et batteri i en elbil er stort sett som andre oppladbare batterier. Det meste av elbiler som selges i dag har en kapasitet på mellom 400 og 500 km. Batteriet påvirkes bl.a. temperatur og av kjøreform. Om det er kaldt, vil man bruke mer strøm. Om man har mye småkjøring, vil man bruke mer strøm enn om man kjører lengre turer. Akkurat samme tilnærming som ved en bensin- eller dieselbil. Det er ikke slik at en elbil «må lades hele tiden» eller at man «plutselig får stopp i Tranøybotn». Slike utsagn baserer seg på manglende kompetanse – eller er bare å karakterisere som regelrett vas. Elbiler fungerer utmerket, er miljøvennlige og gir en rekke fordeler.

Mange er naturlig nok opptatt av ladetider og kapasitet. Hva kan man forvente? Batteriet trives best om det lades opp til mellom 80 og 90% av total kapasitet. Akkurat som en mobiltelefon. Om vi da tenker at en bil ha mellom 20 og 30% kapasitet igjen på batteriet, får man følgende eksemplifiserte ladetid på ulike ladekapasitet:

  • Lading på vanlig stikkontakt (2 kwh) = 20-24 timer
  • Lading med utvidet kapasitet (3 fase – 7 kwh) = 10-12 timer
  • Lading på lynlader (120 – 200 kwh) = 15-20 minutter

Dette er ganske grove anslag, men gir likevel en klar indikasjon. Det er en klar målsetning om å få på plass lynlader på Stonglandseidet. Så er det bare å håpe at økonomien i det hele rekker for å få dette på plass.

Hvis jeg skulle tippe, så blir fort høst før ladere kan være på plass. Dette pga leveringstid på enheter. Men den som venter på noe godt…

Senja kommune ved ordfører Tom-Rune og Bjørn (næringsavdelingen) gjør en kjempejobb og jobber hardt for å få dette til.