Men plutselig va dem der

Av | 11. oktober 2019

Y-oksen hamna på rygg i morrest. Foto: Nils Johan Nilssen

Vi skreiv igår at det gikk skralt med elgjakta hittil. Men den som e tålmodig får som regel lønn for strevet.
I morrest va det plutselig sju forskjellige dyr som ga seg til kjenne forskjellige plassa på søraustsida av Stonglandet, deriblant Y-oksen. Namnet hadde den fått på grunn av formasjonen på geviret.
Sia han va den minste oksen på strøket, sto han på lista. Og dermed gikk han over i de evige beitemarker i morrest.
Men skulle det ikkje skje store forandringe, e etter ka vi erfare jaktlaget innstilt på kun å ta ett dyr til av kvota, – og dermed bidra til å øke elgbestanden på Sør-Senja til iallfall halvparten av tidligere gylne tider.