– 94 bekreftet smittede, hvorav 40 % ikke er vaksinerte

Av | 13. desember 2021

Her kjem den rutinemessige mandagsmeldinga fra kommunen:

Pressemelding fra Senja kommune mandag 13. desember 2021
I Senja kommune har vi 94 bekreftet smittede, hvorav 40 % ikke er vaksinerte. De smittede kommer fra tidligere kjente utbrudd med forgreininger. Omikronsmitte er ennå ikke bekreftet i Senja kommune. På grunn av stort påtrykk av innbyggere i kommunen som vil teste seg, holdt Senja kommune åpen Teststasjon søndag 12. desember fra 10:00-14:30. Responsen var god, og vi måtte utvide åpningstiden. Teststasjonen – Hallveien 35 på Silsand – er åpen på hverdager kl. 1000-1500.
Tilgang på selvtester
Senja kommune ønsker at det skal være lav terskel for å ta selvtest. På grunn av nasjonal mangel på selvtester følges Folkehelseinstituttets retningslinjene strengt. Teststasjonen leverer ut selvtester når du har:
• Milde symptomer (ved negativt resultat og vedvarende symptomer kan testen gjentas)
• Testing av nærkontakter
• Smitteutbrudd
• Målrettet midlertidig jevnlig testing. Dette iht. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/jevnlig-testing/?term=&h=1
For andre behov kjøper du hurtigtester selv på apoteket.
Vaksinerte i Senja kommune
Andel vaksinerte i Senja kommune over 16 år:
• 1. dose : 89,7 %
• 2. doser : 86,9%
• 3. doser : 21,9%
Vi anbefaler alle å ta koronavaksinen, som er et viktig tiltak for å redusere alvorlig sykdom og i verste fall død.
Tiltak og anbefalinger framover
Senja kommune følger de nasjonale anbefalingene, og vi gjentar disse:
• Bruk av munnbind i kontakt med helse og omsorgstjenesten
• Bruk av munnbind på offentlige steder (kollektivtrafikk, kjøpesentre, møteplasser, butikker, etc.) der du ikke kan overholde 1 m avstand
• Bruk av hjemmekontor der det er høyt smittetrykk
• Jevnlig testing i skoler ved smitte blant barn og unge
• Hold avstand til andre – minst en meter – der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
• Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.
For mer informasjon om generelle smittevernråd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/
For mer informasjon om nasjonale tiltak og anbefalinger Koronasituasjonen – regjeringen.no