Barnehage, – nybygg i Vangsvik, legges ned i Sollia ?

Av | 15. desember 2021

Kommunestyret skal i morra behandle utbygging/nybygging av barnehage i tidligare Nord-Tranøy.
Etter behandlinge i diverse underutvalg, legges dette forslaget fram for kommunestyret:

1. Det skal utredes bygging av et nytt barnehagebygg for Dansesletta barnehage på regulert tomt i Vangsvik nedenfor
samfunnshuset (gnr. 221/bnr. 266) som skal ha plass til hele virksomheten som i dag er fordelt på to bygg, et i Vangsvik (Rubbestadveien) og et i Sollia.
2. Bygget dimensjoneres for 66 plasser og planlegges med en viss grad av fleksibilitet når det gjelder intern organisering av avdelinger.
3. Det legges til grunn en nøktern utførelse med fokus på effektiv drift.
4. Det skal gjennomføres et nytt forprosjekt med bistand fra ekstern konsulent og i samarbeid med aktuelle brukergrupper. Ovennevnte føringer legges til grunn for arbeidet.
5. Endelig vedtak om å gjennomføre byggeprosjektet gjøres når nytt forprosjekt med tilhørende kostnadsoverslag foreligger.
6. Dagens barnehagebygg i Vangsvik og Sollia legges ut for salg når den nye barnehagen er tatt i bruk.