Daglige arkiver: 15. desember 2021

Barnehage, – nybygg i Vangsvik, legges ned i Sollia ?

Av | 15. desember 2021

Kommunestyret skal i morra behandle utbygging/nybygging av barnehage i tidligare Nord-Tranøy. Etter behandlinge i diverse underutvalg, legges dette forslaget fram for kommunestyret: 1. Det skal utredes bygging av et nytt barnehagebygg for Dansesletta barnehage på regulert tomt i Vangsvik nedenfor samfunnshuset (gnr. 221/bnr. 266) som skal ha plass til hele virksomheten som i dag er… Les mer »