– 85 smittede så langt denne uken, søndagsåpen teststasjonen

Av | 11. desember 2021

Pressemelding fra Senja kommune lørdag 11. desember 2021

I Senja kommune har vi 85 smittede så langt denne uken. 60 er bekreftet med PCR. Resten venter vi på.

Åpen Teststasjon søndag 12. desember

På grunn av stort påtrykk av innbyggere i kommunen som vil teste seg, holder vi åpen Teststasjonen søndag 12. desember kl. 1000-1400. Vi oppfordrer alle som har BankID eller er hjemmehørende i Senja kommune, til å bestille time digitalt via Helseboka. Vår telefon 77 87 15 15 er åpen kl.1200-1300. Vi har god kapasitet på vaksiner ift. både dose 1, 2 og 3, og har et godt lager med selvtester.

For øvrig er åpningstiden på Teststasjonen kl. 1000-1500 alle hverdager. Adressen er Hallveien 35 på Silsand.

Vaksinerte i Senja kommune

Andel vaksinerte i Senja kommune over 16 år, er per i dag:

  • 1. dose : 89,7 %
  • 2. doser : 86,9%
  • 3. doser : 21,9%

Vi anbefaler alle å ta koronavaksinen, som er et viktig tiltak for å redusere alvorlig sykdom og i verste fall død.

Ordføreren ønsker å presisere at vi må forvente og akseptere økt smitte. Det er ikke ønskelig å stenge ned samfunnet. Og vi står bedre rustet i dag enn i 2020, med vaksinasjon og mer kunnskap om sykdomsforløp og hvem som er mest utsatt.

Målet med de nasjonale smittevernstiltakene- og anbefalingene, er å få ned belastningen på kommunehelsetjenesten og sykehusene, og forsinke og begrense spredningen av omikron. 

De viktigste tiltakene hver og en kan gjøre, er å holde seg hjemme om vi er syke, ha lav terskel for å teste seg og følge de nasjonale tiltak og anbefalinger som gjelder.

Tiltak og anbefalinger framover

Senja kommune følger de nasjonale anbefalingene, og vi gjentar disse:

  • Bruk av munnbind i kontakt med helse og omsorgstjenesten
  • Bruk av munnbind på offentlige steder (kollektivtrafikk, kjøpesentre, møteplasser, butikker, etc.) der du ikke kan overholde 1 m avstand
  • Bruk av hjemmekontor der det er høyt smittetrykk
  • Jevnlig testing i skoler ved smitte blant barn og unge
  • Hold avstand til andre – minst en meter – der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.

For mer informasjon om generelle smittevernråd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/