Ingen nedlegging av sjukeheima

Av | 23. november 2021

I et intervju i Folkebladet slår ordførarn fast at det ikkje e fleirtall i kommunestyret for å følge rådmannens innstilling basert på en rapport fra PwC om å legge ned fleire sjukeheima i kommuen, samt utvide på Finnsnes.
Opposisjonen va tidlig ute og sa fra at dem ikkje blei å støtte forslaget, nokka tydeligvis posisjonspartian i kommunestyret no har tilkjennegitt at dem og meine.