Daglige arkiver: 23. november 2021

Ingen nedlegging av sjukeheima

Av | 23. november 2021

I et intervju i Folkebladet slår ordførarn fast at det ikkje e fleirtall i kommunestyret for å følge rådmannens innstilling basert på en rapport fra PwC om å legge ned fleire sjukeheima i kommuen, samt utvide på Finnsnes. Opposisjonen va tidlig ute og sa fra at dem ikkje blei å støtte forslaget, nokka tydeligvis posisjonspartian… Les mer »

Rådmannen anbefale tre legekontor i kommunen istedetfor dagens to

Av | 23. november 2021

Senja kommune har idag to legekontor, på Finnsnes og på Silsand. – Legegruppa i Senja kommune mener at størrelsen på antall fastleger på legekontor har stor betydning for om kommunen er konkurransedyktige på nyrekruttering og fremtidig stabil legedekning. Legegruppa mener at fremtidig legekontor bør planlegg med inntil 8 fastlegehjemler, skriv rådmannen i ei utredning til… Les mer »