Fibernytt på en lørdag

Av | 31. oktober 2020

 

I neste vekka starte Telenor med oppkobling i området Rødsand og «Olaheimsvatnet» – og vil fortsette med områdan Å-Skrolsvik-Stonglandseidet (til kirka), – i den rekkefølgen. I følge Telenor vil fastboende bli prioritert, og dem regne med å de fleste fastboende i området e oppkobla før jul. Men det blir nokken unntak pga manglende framføringstillatelse.

– Området vi dessverre ikke rekker å få nettet ferdig utbygget før jul er fra kirka på Stonglandseidet og ned til Lekangen, skriv Telenor.
Dem skriv samtidig at det har vore endel støy og utfordringe fra enkelte beboere pga luftnett som bygges. Videre e det en del grunneiera, både fritidsboliga og fastboende som nekte framføring over eiendommen sin både mht jord- og luftkabel i dela av området. Dette tar tid å løse.

Som tidligare nevnt, kom man ikkje til enighet om å bruke Breibandsfylket Troms sin hovedfiber innover Stonglandet.  No e fleire arbeidslag i fullt arbeid med montere egen paralell fiberkabel innover halvøya hengt opp i eksisteranes telefonstolpa.