Innstramming på møteaktivitet, og skjerpa fokus ved besøk på sjukeheima

Av | 2. november 2020

Pressemelding fra Senja kommune:

Senja kommune strammer inn på møteaktivitet, og oppfordrer til ekstra forsiktighet for å hindre smitte

På grunn av stigende smittetall lokalt, regionalt og nasjonalt har Senja kommune besluttet å gjennomføre alle politiske og administrative møter digitalt i tiden fremover. Kommunen oppfordrer også alle til å være skjerpet og holde antall nærkontakter lav.

I Senja og Sørreisa har det de siste to ukene vært 5 nye smittetilfeller i kommunene, etter å ha vært fritt for smitte siden april. Med en tendens til økende smitte regionalt og nasjonalt har myndighetene også bedt befolkingen holde antall nærkontakter nede.

Senja kommune har derfor bestemt at all møtevirksomhet skal gjennomføres digitalt så lenge fysisk oppmøte ikke er nødvendig.

  • Dermed gjøres for eksempel planlagte utvalgsmøter, formannskapsmøte og kommunestyremøter digitalt fremover. På den måten bidrar vi til å holde antall nærkontakter nede og redusere fysisk kontakt mellom folk, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.

Også administrative møter i kommunen skal fremover i størst mulig grad skje digitalt.

  • Vi må se an smittesituasjonen og vurdere når det igjen åpnes for fysiske møter i kommunen. Vi håper at også næringslivet og andre aktører gjør samme vurdering rundt møter og arrangementer nå, sier Eliseussen.

Avgjørende tiltak for å ha kontroll på smittespredning
De neste ukene vil være avgjørende for om vi får kontroll med smittespredning med dagens tiltak, eller om det må gjøres mer inngripende tiltak.

  • Det betyr at vi alle må være ekstra skjerpet og kritisk til egen aktivitet de kommende ukene, sier kommuneoverlege Aslak Hovda Lien.

For å hindre smittespredning minner kommunen om hovedprinsippene:

  1. Hold deg hjemme når du er syk (og test deg)
  2. God hoste- og håndhygiene
  3. Hold avstand til andre, minst 1 meter
  4. Hold antall nærkontakter lav

Ber alle vurdere møter og arrangement
For å holde antall nærkontakter nede og redusere fysisk kontakt, må det gjøres kritiske vurderinger rundt hvilke sosiale arrangement og møteplasser vi deltar på. Senja kommune oppfordrer derfor generelt til at de møtene som kan gjennomføres uten fysisk oppmøte, bør gjøres på denne måten.

  • Vi oppfordrer alle til å stille seg spørsmål rundt møter og arrangement på jobb nå. Er møtet eller arrangementet nødvendig, og kan det utsettes? Vurder om møtet må gjennomføres med fysisk oppmøte eller om det kan gjennomføres på en annen møteplattform, sier kommuneoverlegen.

For møter som ikke kan gjennomføres uten fysisk oppmøte, bør en vurdere utsettelse. For møter og arrangementer som er nødvendige og som må gjennomføres fysisk, er det viktig at arrangør følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for arrangement. Dette finner man på Folkehelseinstituttets nettsider.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1


Sykehjemsbeboere er blant de mest utsatte ved eventuell smitte. Da pandemien kom under bedre kontroll i løpet av våren ble det åpnet opp for både besøk til og utreise for beboerne på sykehjemmene. Besøk er viktig, men med økende smittetrykk ber Senja kommune om at man også her er skjerpet for å redusere faren for smitte inn på sykehjem.

I tillegg til hovedprinsippene over, kan følgende være viktig når man planlegger besøk på sykehjem:

* Vær færrest mulig besøkende samtidig og hold antall nærkontakter lavt også for sykehjemsbeboerne.

* Vurder hvor mange og hvor ofte man skal gå på besøk

* Følg rutinene som sykehjemmet har for besøk, herunder meld på forhånd om besøk og gå direkte til rommet hvor den du skal besøke bor

* Hvis en beboer tas med ut fra sykehjemmet må man være ekstra nøye med å overholde smittevernreglene

Mer om besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan leses på Folkehelseinstituttets nettside:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/