112.968 kr fra Norsk Tipping til Tranøy

Av | 15. oktober 2019

Norsk Tipping har fordelt overskuddet av sine spillemidla.
Dermed blei det vel hundre tusen på diverse lag og foreninge i Tranøy.
Forldeinga ser slik ut: