Daglige arkiver: 12. juni 2019

Tranøy SP med interpellasjon om ordførers lojalitet

Av | 12. juni 2019

Tranøy SP har levert flg interpellasjon til kommunstyremøtet 18. juni: Ordførers lojalitet til kommunestyrevedtak. I Tranøy kommunestyret den 18.12-2018 ble kommuneplanens arealdel behandlet med følgende enstemmige vedtak: Tranøy kommunestyre egengodkjenner kommuneplanens arealdel for Tranøy kommune 2018-2020 som består av en planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 18.12-2018, jfr PBL § 11-5 §11-11 og § 11-15 med… Les mer »