Seks søkera på fysioterapeutstillinga

Av | 12. juni 2019

Til den ledige stillinga som fysioterapeut etter Hilde Amundsen har det meldt seg seks søkera. Fem av dem fra Midt-Troms, og halvt om halvt av begge kjønn.