Daglige arkiver: 6. juni 2019

Starte reguleringsarbeidet for Skrolsvik turist- og fritidsanlegg

Av | 6. juni 2019

Gunnar Torgersen i Skrolsvik starte no prosessen med en privat reguleringsplan for et område i Skrolsvik på 100 dekar. Det planlegges regulert område som i henholdsvis til forhåndsvarselet skal romme fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthamn, veg og fritidsformål. Der står det videre at det e ønske om å danne næringsgrunnlag ved å utvikle tomte… Les mer »