No kan du melde inn kommunale feil på nettet

Av | 18. april 2024

Enten det gjeld feil med vei, vatn, kloakk, brøyting, gatelys, – eller andre ting som kommunen har ansvar for, kan du no melde inn feil på nettet.
Dermed unngår du å snakke med en eller anna på rådhuset.
Og sia terskelen for kommentara ser ut til å være enklere når du sitt bake en skjerm, skulle det gå bra.

Du finn informasjon og link til  «feilsida her»