Starte reguleringsarbeidet for Skrolsvik turist- og fritidsanlegg

Av | 6. juni 2019

Grunneier Gunnar Torgersen starte arbeidet med en privat reguleringsplan i Skrolsvik

Gunnar Torgersen i Skrolsvik starte no prosessen med en privat reguleringsplan for et område i Skrolsvik på 100 dekar. Det planlegges regulert område som i henholdsvis til forhåndsvarselet skal romme fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthamn, veg og fritidsformål.
Der står det videre at det e ønske om å danne næringsgrunnlag ved å utvikle tomte til fritidsbebyggelse – for kjøp og leie, samt flytebrygge og nordlysobservatorium.

– Eg ønske å få på plass en reguleringsplan får å ha framtidige mulighete, sei han Gunnar til oss.
Han håpe å komme i posisjon til å utvide turistvirksomheten med moderne bygg.