Daglige arkiver: 8. november 2022

Stor motstand mot fritidsbebyggelse på Silsandholmen

Av | 8. november 2022

JK ARKITEKTKONTOR AS har henvendt seg til Senja kommune med spørsmål om videre saksgang i forbindelse med søknad om dispensasjon for bygging av fritidsbolig på Silsandholmen i Dragøya. Svaret fra Faggruppe plan- og byggesake e at saka legges frem for politisk behandling i UFS (Utvalg for samfunnsutvikling), der første mulige utvalgsmøte e den 17.11.22. Utvalgsleder… Les mer »