Kommunen vil ha melding om svartelista plante

Av | 12. august 2022

Alaska/Sandlupin en plass på Sør-Senja. Den blei i si tid innført til Norge som en vakker og voksevillig prydplante, men gikk raskt amok. Alaskalupinen blei innført til Island tidlig på 1900-tallet bl.a. for å forebygge erosjon, og okkupere no godt over 300 kvadratkilometer av øya. Til vårt område skal den etter sigende være innført av en tidligere fylkesagronom. Han visste nok ikkje ka det medførte.

Senja kommune går no ut og oppfordre folk til å melde fra om forekomsta av svartelista planta, dvs skadelige fremmede arta som e innført ofte i beste meining, men som sprer seg uhemma og ofte tar knekken på anna vegetasjon.
Typiske eksempla e Kjempespringfrø, Tromsøpalme, Hagelupin og Sandlupin/Alaskalupin.

Andre uønska art e mellom anna Strandsvineblom, Rynkeroser, Parkslirekne, Rognspirea, og Venusvogn (Storhjelm)

Du kan enten registrere funn på Artsdatabanken, eller sende mail til kommunen på post@senja.kommune.no