Ladestasjon på Eidet: – Den e plassert, – på kartet sålangt

Av | 9. august 2022


Ei lita oppdatering rundt etablering av ladestasjon for el-bila ved Joker Stonglandseidet:
– Om alt går etter planen, blir plassering slik. Vi har fremdeles ikke fått tidspunktet for selve oppsettet og idriftsettelse av anlegget, skriv pådriver Knut B Andreassen