Daglige arkiver: 12. august 2022

Kommunen vil ha melding om svartelista plante

Av | 12. august 2022

Senja kommune går no ut og oppfordre folk til å melde fra om forekomsta av svartelista planta, dvs skadelige fremmede arta som e innført ofte i beste meining, men som sprer seg uhemma og ofte tar knekken på anna vegetasjon. Typiske eksempla e Kjempespringfrø, Tromsøpalme, Hagelupin og Sandlupin/Alaskalupin. Andre uønska art e mellom anna Strandsvineblom,… Les mer »