Senja kommune: 41 personer bekrefta smitte med covid-19 før helga

Av | 6. desember 2021

Pressemelding Senja kommune, 6/12-21

I uke 48 hadde Senja kommune 41 personer som fikk bekrefta smitte med covid-19. Dette er en betydelig økning fra uke 47. De smittede er knyttet til kjente utbrudd, der flere nærkontakter har nå blitt smittet. Flere av de smittede er uvaksinerte voksne og barn.

Det er videre registrert 16 positive selvtester i slutten av uke 48, som ikke er bekreftet med PCR-test.

Det betyr at vi fremdeles må være forberedt på økende smitte og gjøre det vi kan for å begrense dette frem mot jul. Slik kan vi få en best mulig høytid for så mange som mulig.

Senja kommune følger de nasjonale anbefalingene og vil her gjenta disse:

  • Bruk av munnbind i kontakt med helse og omsorgstjenesten
  • Bruk av munnbind på offentlige steder (kollektivtrafikk, kjøpesentre, møteplasser, butikker osv) der man ikke kan overholde 1 m avstand.
  • Bruk av hjemmekontor der det er høyt smittetrykk
  • Jevnlig testing i skoler ved smitte blant barn og unge.
  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.

For mer informasjon om generelle smittevernråd, gå til https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Senja kommune vurderer fortløpende lokale anbefalinger, og vil komme med nærmer informasjon så snart som mulig.

Vi presiserer allikevel at det viktigste tiltaket er å holde seg hjemme når man er syk, samt at man har lav terskel for å teste seg.