Senjehesten til salgs

Av | 24. november 2021

«Enhetsbygget» i Senjehesten, sterkt prega av vér og vind. Foto: Midt-Troms Eiendom AS/finn.no

Vi har tidligare nevnt at Senjehesten, det meste av området til tidligare Skrolsvik fort, var vedtatt tvangssolgt. Fortet blei anlagt av de tyske okkupasjonsmaktene i 1941.
No e salgsannonsen på plass på finn.no med en prislapp på 3,5 mill kroner.

Som det framgår av den, e eiendommen på 161 mål, med en rekke bygninge av tildels varierende karakter og tilstand.

Etter at fortet blei nedlagt i 1989, overtok kommunen området. Det blei prøvd drevet endel år i kommunal regi som overnattings/turiststed, inntil det blei solgt til PEOL AS.
Dem dreiv anlegget endel år, men det har vore stillstand og forfall på området lenge no.

I salgsannonsen står flg.:

Storslått eiendom med strandlinje, praktfull utsikt og herlige omgivelser. Her ligger alt til rette for å utvikle et attraktivt området for turisme og camping. Eiendommen inneholder en rekke bygninger i dårlig forfatning. Men for den rette kjøper er det et stort potensiale for utvikling av eiendommen. Området er regulert til herberge/fritidshusbebyggelse, småbåthavn og friluftsområde. Anlegget ble bygget som kystfort i 1940 og inneholder en rekke bunkerser og forsvarsanlegg som skal bevares. Eiendommen grenser til kommunal eiendom regulert til museum. Sør-Senja er meget populært for hyttebygging pga tidlig vår og nærhet til gode fiskeplasser.