Legekontor berørt av nytt smittetilfelle

Av | 13. desember 2020

Oppdatering:

Søndag 13.12.20 har Senja kommune to nye bekrefta tilfeller av korona. Det ene er knyttet til lørdagens positive prøve, og ingen nye personer må i karantene som følge av dette. Personen er i familie med gårdagens positive tilfelle, og elev ved ungdomsskolen på Finnsnes. Der er allerede det aktuelle trinnet med ungdom og ansatte i karantene, i tillegg til et fotballag. Resten av prøvene som ble tatt lørdag er negativ.

Den andre personen med bekreftet smitte i dag jobber på Senjalegen avdeling Finnsnes. Personen ble syk torsdag, og testet seg samme dag. I dagene før symptomene oppsto har vedkommende vært på jobb. Den smittede har brukt beskyttelsesutstyr i pasientkontakt, men det er likevel 3 pasienter som defineres som nærkontakt. Disse er kontaktet og satt i karantene. I tillegg er 4 ansatte på legekontoret satt i karantene og 4 andre nærkontakter satt i karantene.

Konsekvenser for drift av legekontoret
På grunn av dette er Finnsnes legekontor satt i rødt nivå. Det betyr at all pasientkontakt som ikke er strengt nødvendig, avlyses. Pasienter skal derfor ikke møte fysisk til sin time på legekontoret. Legen vil ta kontakt med pasientene på telefon, på samme tidspunkt som de hadde time, for å avklare behov for videre oppfølging. Pasientene vil få beskjed via SMS. Personer med avtaler på lab eller skiftestue kan komme som normalt.

Senjalegen Silsand legekontor tar ned driften ved utekontor for å forhindre å bli nærkontakt pga. kjøring til utekontor. Fokus på øke smittevern.

Smittekilden er ukjent. Vi har smittetilfelle i kommunen som vi ikke klarer spore.

 Nye prøver
Søndag er det tatt 78 prøver som analyseres på UNN i morgen. Det er også ventet mange tester mandag, og kommunen har planlagt for dette.

Til de som allerede er i karantene
Vi har mange i karantene i kommunen, og det er derfor greit å minne om hva som gjelder for karantenetiden.

Karantenen varer i 10 dager fra siste tidspunkt man kunne vært i kontakt med smitte. Man kan bli syk gjennom hele karanteneperioden, og derfor skal man sitte tiden ut, selv om test er negativ. Alle nærkontakter, også barn, anbefales test dag 3-7, gjerne dag 5 så lenge de ikke har symptomer.

De med symptomer skal testes så snart som mulig.

Ber befolkningen har økt fokus og skjerpe tiltak
Vi har smitte i lokalsamfunnet som foreløpig ikke lar seg spore til en kjent kilde.

For å beskytte de mest sårbare gruppene og raskest mulig få kontroll på situasjonen lokalt, har kommunen følgende anbefalinger om økt fokus på eksisterende og enkelte skjerpede tiltak. I første omgang gjelder dette for de neste 7 dager:

  1. Hold dere mest mulig hjemme
  2. Hold antall nærkontakter så lavt som mulig
  3. Unngå store forsamlinger der det er vanskelig å holde minst en meters avstand
  4. Unngå unødige arrangementer, utsettes alt som kan utsettes og velg digitale løsninger når det er mulig
  5. Unngå unødige reiser og når man likevel velger å reise skal man være ekstra påpasselig med avstand minst 1 meter og færrest mulig nærkontakter
  6. Hvis man blir syk, selv ved lette symptomer, skal man holde seg hjemme, ikke reise, og teste seg for korona
  7. Begrens antall besøk på sykehjem. Alle besøk som gjennomføres skal gjøres i henhold til eksiterende rutiner.
  8. Hold 2 meter til personer i risikogrupper
  9. Økt bruk av hjemmekontor i dialog med arbeidsgiver
  10. I bunn ligger selvsagt hånd- og hostehygiene, samt avstand. Holder man 2 meters avstand fra personer man er i lag med lengre enn 15 minutter unngår man å bli hverandres nærkontakter.

Senja kommune ber om at alle innbyggere og ansatte ta smittevernreglene på ytterste alvor. Det nærmer seg julefeiring og vi har et ønske om å få kontroll på situasjonen så snart som mulig.

Jula i år blir uansett annerledes, men vi ønsker å unngå at mange må være i isolasjon og karantene i høytida.