Nytt tilfelle av korona i Senja kommune. Smittekilde er ukjent og kommunen ber om økt fokus og skjerpede tiltak blant befolkningen

Av | 13. desember 2020

Oppdatering fra Senja kommune søndag ettermiddag:

Senja kommune driver fortsatt smittesporing på det positive tilfellet fra lørdag og svarene på prøvene som er tatt lørdag kommer ifølge UNN å være klare rundt kl. 17.00 søndag.

Det testes ytterligere nærkontakter søndag og situasjonen er fortsatt uavklart.

Smitte i samfunnet uten kjent kilde
Videre er det meldt om et nytt tilfelle, der det ikke er noen kjent tilknytting til lørdagens positive prøve og smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene, og det jobbes videre med smittesporing. Mer informasjon om arbeidet med dette smittetilfellet vil bli gitt av kommunen på pressekonferanse klokka 19:00 søndag.

Det betyr at vi har smitte i lokalsamfunnet som foreløpig ikke lar seg spore til en kjent kilde.

Ber befolkningen om økt fokus og skjerpede tiltak
For å beskytte de mest sårbare gruppene og raskest mulig få kontroll på situasjonen lokalt, har kommunen følgende anbefalinger om økt fokus på eksisterende og enkelte skjerpede tiltak. I første omgang gjelder dette for de neste 7 dager:

  1. Hold dere mest mulig hjemme
  2. Hold antall nærkontakter så lavt som mulig
  3. Unngå store forsamlinger der det er vanskelig å holde minst en meters avstand
  4. Unngå unødige arrangementer, utsettes alt som kan utsettes og velg digitale løsninger når det er mulig
  5. Unngå unødige reiser og når man likevel velger å reise skal man være ekstra påpasselig med avstand minst 1 meter og færrest mulig nærkontakter
  6. Hvis man blir syk, selv ved lette symptomer, skal man holde seg hjemme, ikke reise, og teste seg for korona
  7. Begrens antall besøk på sykehjem. Alle besøk som gjennomføres skal gjøres i henhold til eksiterende rutiner.
  8. Hold 2 meter til personer i risikogrupper
  9. Økt bruk av hjemmekontor i dialog med arbeidsgiver
  10. I bunn ligger selvsagt hånd- og hostehygiene, samt avstand. Holder man 2 meters avstand fra personer man er i lag med lengre enn 15 minutter unngår man å bli hverandres nærkontakter.

Senja kommune ber om at alle innbyggere og ansatte ta smittevernreglene på ytterste alvor. Det nærmer seg julefeiring og vi har et ønske om å få kontroll på situasjonen så snart som mulig. Jula i år blir uansett annerledes, men vi ønsker å unngå at mange må være i isolasjon og karantene i høytida.