Kraftig snysmelting, veian går i oppløysing

Av | 21. april 2020

– Hit, men ikkje lenger! Det e Astrid Edvardsen sin kommentar til dette bildet ho tok på fylkesveg 223 idag.

De siste dagers teleløysing og snysmelting har rasert grusvegan. Fleire plassa e veggrøften full av sny, og vatnet tar lettaste vegen, – langs vegen.
Sånn såg det ut i «Langbakkan» på tur opp til Lanesåsen på fylkesveg 223.
Knapt farbar til fots.